Forslag til beslutning - B8-0817/2016Forslag til beslutning
B8-0817/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens krav om forhøjelse af den lovbestemte pensionsalder

8.6.2016

jf. forretningsordenens artikel 133

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0817/2016

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens krav om forhøjelse af den lovbestemte pensionsalder

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Kommissionens og Rådets henstillinger vedvarende indeholder krav om en forhøjelse af den lovbestemte pensionsalder;

B.  der henviser til, at halvdelen af de franskmænd, der går på pension, ikke er i arbejde;

C.  der henviser til, at de høje fødselstal i Frankrig har ført til, at andelen af ældre, der skal forsørges, er lav (befolkningsandelen på 65+ svarer til 27 % af gruppen af 15-64-årige, mod 33 % i Tyskland);

D.  der derfor er af den opfattelse, at situationen i Frankrig ikke på samme måde er akut, eftersom forholdet mellem bidragydere og pensionister ifølge OECD vil være på 1,4 i 2060, mod 1 i Tyskland;

E.  der henviser til, at andelen af aldersrelaterede offentlige udgifter ifølge Kommissionens beretning for 2015 forventes at falde med 1,7 procentpoint af BNP i Frankrig og stige med 5 point i Tyskland;

F.  der henviser til, at fremme af fondsbaserede pensionsordninger i en kontekst med lav forrentning af aktiver ville føre til en sårbar økonomisk situation;

1.  anmoder Kommissionen om at høre op med at kræve en forhøjelse af den lovbestemte pensionsalder i Frankrig og med at slå til lyd for fondsbaserede pensioner.