Päätöslauselmaesitys - B8-0817/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0817/2016

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission vaatimuksesta lykätä lakisääteistä eläkeikää

  8.6.2016

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-0817/2016

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys komission vaatimuksesta lykätä lakisääteistä eläkeikää

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.  ottaa huomioon, että komission ja neuvoston suosituksissa vaaditaan toistuvasti lakisääteisen eläkeiän lykkäämistä;

  B.  ottaa huomioon, että puolet ranskalaisista eläkkeensaajista ei käy työssä;

  C.  ottaa huomioon, että voimakkaan syntyvyyden vuoksi huoltosuhde on Ranskassa alhainen (yli 65-vuotiaiden määrä vastaa 27 prosenttia 15–64-vuotiaiden määrästä, kun se on Saksassa 33 prosenttia);

  D.  katsoo tämän vuoksi, ettei Ranska ole samanlaisessa hätätilanteessa, koska eläkemaksujen maksajien ja eläkeläisten suhde on OECD:n mukaan 1,4 vuonna 2060, kun se on Saksassa 1;

  E.  toteaa, että komission vuoden 2015 kertomuksen mukaan väestön ikääntymiseen liittyvien julkisten menojen pitäisi laskea 1,7 prosenttiyksikköä BKT:sta Ranskassa ja kasvaa 5 prosenttiyksikköä Saksassa;

  F.  ottaa huomioon, että rahastoitujen eläkejärjestelmien edistäminen johtaisi taloudelliseen epävakauteen, kun tuottoprosentti on matala;

  1.  pyytää komissiota lopettamaan eläkeiän lykkäämistä koskevat vaatimukset Ranskassa sekä olemaan edistämättä rahastoituja eläkejärjestelmiä.