Prijedlog rezolucije - B8-0817/2016Prijedlog rezolucije
B8-0817/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o zahtjevu Europske komisije za podizanje zakonske dobne granice za odlazak u mirovinu

8.6.2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0817/2016

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zahtjevu Europske komisije za podizanje zakonske dobne granice za odlazak u mirovinu

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se u preporukama Komisije i Vijeća neprestano traži podizanje zakonske dobne granice za odlazak u mirovinu;

B.  budući da među Francuzima koji ostvaruju pravo na mirovinu u tom trenutku polovina njih nije u radnom odnosu;

C.  budući da je zbog visokog nataliteta omjer ovisnosti u Francuskoj nizak (omjer osoba starijih od 65 godina i onih između 15 i 64 iznosi 27 %, u usporedbi s 33 % u Njemačkoj);

D.  budući da prema podacima OECD-a Francuska nije u jednako hitnoj situaciji kao i Njemačka jer će 2060. odnos uplatitelja u mirovinski sustav i umirovljenika iznositi 1,4 u odnosu na 1 u Njemačkoj;

E.  budući da bi se prema izvješću Europske komisije za 2015. udio javnih rashoda povezanih sa starenjem stanovništva trebao smanjiti za 1,7 postotna boda BDP-a u Francuskoj i porasti za 5 bodova u Njemačkoj;

F.  budući da bi zagovaranje kapitalnih sustava moglo utjecati na veću financijsku osjetljivost u kontekstu niskog prinosa aktive;

1.  od Komisije traži da prestane tražiti podizanje dobne granice odlaska u mirovinu u Francuskoj kao i da prestane promicati ulaganja u mirovinske fondove.