PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 60k
8.6.2016
PE585.247v01-00
 
B8-0817/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Komisijos reikalavimo didinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių


Sophie Montel, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Komisijos reikalavimo didinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių   
B8-0817/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Komisijos ir Tarybos rekomendacijose nesiliaujama reikalauti didinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių;

B.  kadangi pusė Prancūzijos gyventojų nedirba, kai įgyja teisę gauti pensiją;

C.  kadangi dėl didelio gimstamumo priklausomybės dėl amžiaus santykis nėra didelis (vyresni nei 65 metų asmenys sudaro 27 proc. 15–64 metų amžiaus asmenų, Vokietijoje jų – 33 proc.);

D.  kadangi dėl to, kad Prancūzijoje padėtis nėra tokia sudėtinga – EBPO duomenimis 2060 m. pensiją gaunančių ir įmokas mokančių asmenų santykis bus 1,4, o Vokietijoje bus 1;

E.  kadangi, remiantis Komisijos 2015 m. ataskaita, viešojo sektoriaus išlaidų dalis, susijusi su senėjimu, Prancūzijoje turėtų sumažėti 1,7 punkto, o Vokietijoje ji turėtų padidėti 5 punktais;

F.  kadangi esant mažai turto grąžai dėl investicinių pensijų kaupimo modelių skatinimo pablogėtų finansinė padėtis;

1.  prašo Komisijos liautis reikalavus didinti pensinį amžių Prancūzijoje ir rėmus investicinį pensijų kaupimą.

Teisinė informacija - Privatumo politika