Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0817/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0817/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Komisijos reikalavimo didinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių

8.6.2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0817/2016

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Komisijos reikalavimo didinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Komisijos ir Tarybos rekomendacijose nesiliaujama reikalauti didinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių;

B.  kadangi pusė Prancūzijos gyventojų nedirba, kai įgyja teisę gauti pensiją;

C.  kadangi dėl didelio gimstamumo priklausomybės dėl amžiaus santykis nėra didelis (vyresni nei 65 metų asmenys sudaro 27 proc. 15–64 metų amžiaus asmenų, Vokietijoje jų – 33 proc.);

D.  kadangi dėl to, kad Prancūzijoje padėtis nėra tokia sudėtinga – EBPO duomenimis 2060 m. pensiją gaunančių ir įmokas mokančių asmenų santykis bus 1,4, o Vokietijoje bus 1;

E.  kadangi, remiantis Komisijos 2015 m. ataskaita, viešojo sektoriaus išlaidų dalis, susijusi su senėjimu, Prancūzijoje turėtų sumažėti 1,7 punkto, o Vokietijoje ji turėtų padidėti 5 punktais;

F.  kadangi esant mažai turto grąžai dėl investicinių pensijų kaupimo modelių skatinimo pablogėtų finansinė padėtis;

1.  prašo Komisijos liautis reikalavus didinti pensinį amžių Prancūzijoje ir rėmus investicinį pensijų kaupimą.