REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 61k
8.6.2016
PE585.247v01-00
 
B8-0817/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Komisijas prasību noteikt lielāku likumā noteikto pensionēšanās vecumu


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Komisijas prasību noteikt lielāku likumā noteikto pensionēšanās vecumu  
B8-0817/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Komisijas un Padomes ieteikumi joprojām satur prasību pensionēšanās vecumu noteikt lielāku;

B.  tā kā pusei no Francijas iedzīvotājiem, kas pensionējas, nav darba;

C.  tā kā, pateicoties labai dzimstībai, Francijas atkarības īpatsvars ir niecīgs (iedzīvotāji, kas ir vecāki par 65 gadiem, sastāda 27 % no vecuma grupas 15–64 gadi, savukārt Vācijā šis rādītājs ir 33 %);

D.  tā kā ir jāteic, ka Francija neatrodas tajā pašā steidzamības situācijā, jo saskaņā ar ESAO datiem iemaksājošo personu un pensionāru attiecība Francijā 2060. gadā būs 1,4, kamēr Vācijā tā būs 1;

E.  tā kā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2015. gada ziņojumu to publisko izdevumu daļai, kas ir saistīti ar novecošanu, būtu jāsamazinās par 1,7 punktu no IKP Francijā un jāpieaug par 5 punktiem Vācijā;

F.  tā kā fondēto pensiju shēmu popularizēšana novestu pie finanšu nedrošības, jo aktīvu ienesīgums ir niecīgs,

1.  prasa, lai Komisiju izbeigtu pieprasīt pensionēšanās vecuma palielināšanu Francijā un popularizēt pensionēšanās kārtību, kuras pamatā ir ieguldījumi pensiju fondos.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika