Návrh uznesenia - B8-0817/2016Návrh uznesenia
B8-0817/2016

NÁVRH UZNESENIA o požiadavke Európskej komisie zvýšiť zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku

8.6.2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0817/2016

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o požiadavke Európskej komisie zvýšiť zákonný vek odchodu do dôchodku

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia a Rada vo svojich odporúčaniach neustále požadujú zvýšenie zákonného veku odchodu do dôchodku;

B.  keďže polovica Francúzov, ktorí majú nárok na dôchodok, nie je zamestnaná;

C.  keďže v dôsledku vysokej pôrodnosti je miera závislosti Francúzska nízka (počet občanov starších ako 65 rokov predstavuje 27 % počtu občanov vo veku 15 – 64 rokov v porovnaní s 33 % v Nemecku);

D.  keďže situácia vo Francúzsku nie je trvalo naliehavá, pretože v roku 2060 bude podľa OECD pomer medzi počtom prispievateľov a poberateľov dôchodkov vo Francúzsku 1,4 v porovnaní s pomerom 1 v Nemecku;

E.  keďže podľa správy Európskej komisie z roku 2015 by sa časť verejných výdavkov súvisiacich so starnutím mala vo Francúzsku znížiť o 1,7 percentuálneho bodu HDP a v Nemecku zvýšiť o 5 percentuálnych bodov;

F.  keďže podpora dôchodkových systémov prostredníctvom kapitalizácie by viedla k finančnému oslabeniu v dôsledku nízkych výnosov aktív;

1.  žiada Komisiu, aby prestala požadovať zvýšenie zákonného veku odchodu do dôchodku vo Francúzsku, ako aj podporu dôchodkov prostredníctvom kapitalizácie.