PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 305kWORD 60k
8.6.2016
PE585.247v01-00
 
B8-0817/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o dvigu zakonsko določene upokojitvene starosti, ki ga zahteva Evropska komisija


Sophie Montel, Florian Philippot

B8‑0817/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o dvigu zakonsko določene upokojitvene starosti, ki ga zahteva Evropska komisija  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker Komisija in Svet v svojih priporočilih še naprej zahtevata dvig zakonsko določene upokojitvene starosti;

B.  ker polovica Francozov, ki se jim obračunava pokojnina, sploh ni v delovnem razmerju;

C.  ker je zaradi visoke rodnosti koeficient starostne odvisnosti v Franciji nizek (starejši od 65 let predstavljajo 27 % ljudi, starih od 15 do 64 let, v primerjavi s 33 % v Nemčiji);

D.  ker v Franciji stanje torej ni tako resno, saj bo razmerje med zavarovanci in upokojenci po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj leta 2060 znašalo 1,4 : 1, v Nemčiji pa 1 : 1;

E.  ker naj bi se delež javnih izdatkov, povezanih s staranjem, po podatkih iz poročila Evropske komisije iz leta 2015 v Franciji zmanjšal za 1,7 točke BDP, v Nemčiji pa naj bi se povečal za 5 točk;

F.  ker naj bi spodbujanje naložbenih pokojninskih sistemov povzročilo finančno nestabilnost v primeru nizkih donosov na sredstva;

1.  poziva Komisijo, naj preneha zahtevati dvig zakonsko določene upokojitvene starosti v Franciji in spodbujati naložbeni pokojninski sistem.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov