PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 300kWORD 60k
15.6.2016
PE585.256v01-00
 
B8-0826/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o pozivu k ukrepom za podporo državam članicam pri učinkovitejšem upravljanju sredstev za preprečevanje gozdnih požarov


Aldo Patriciello

B8‑0826/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o pozivu k ukrepom za podporo državam članicam pri učinkovitejšem upravljanju sredstev za preprečevanje gozdnih požarov  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila COM(2013)0659,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2152/2003 Evropskega parlamenta in Sveta,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker Evropo vsako leto prizadenejo gozdni požari, ki uničijo na tisoče hektarov površin gozdov;

B.  ker ti požari največkrat prizadenejo države članice na jugu Evrope, kar pa ne pomeni, da ne predstavljajo nevarnosti za druge evropske države;

C.  ker še vedno nimamo skupne gozdarske politike, ki bi omogočala skupno reševanje tega problema, in morajo zato države članice same določiti, kako bodo obvladovale in preprečevale požare;

D.  ker je Evropsko računsko sodišče nedavno ugotovilo, da se sredstva za preprečevanje škode v gozdovih, ki je posledica požarov ali drugih naravnih nesreč, niso učinkovito upravljala, čeprav je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pogosto prispeval k zaščiti gozdov;

1.  poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo državam članicam pomagala pri učinkovitejši uporabi sredstev za preprečevanje požarov, in sicer prek tesnejšega sodelovanja pri reševanju problema.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov