NÁVRH UZNESENIA
PDF 238kWORD 59k
11.6.2016
PE585.264v01-00
 
B8-0834/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podmienkach chovu perličiek


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podmienkach chovu perličiek  
B8-0834/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže združenia na ochranu zvierat upozornili na neprijateľné praktiky, ktoré sa používajú v niektorých chovoch perličiek;

B.  keďže len vo Francúzsku sa ročne odchová 25 miliónov perličiek predovšetkým na mäso;

C.  keďže perličky sa chovajú natlačené v preplnených halách alebo príliš malých klietkach, kde nemajú potrebný priestor na prejavovanie svojho prirodzeného správania;

1.  žiada Komisiu, aby zvážila, akým spôsobom by bolo možné začleniť perličky do národných stratégií na zlepšenie životných podmienok zvierat.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia