NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 61k
11.6.2016
PE585.266v01-00
 
B8-0836/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o najvhodnejšom spôsobe, ako obnoviť vnútroštátne hranice vzhľadom na zvýšené riziko terorizmu


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o najvhodnejšom spôsobe, ako obnoviť vnútroštátne hranice vzhľadom na zvýšené riziko terorizmu  
B8-0836/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže európsky kontinent zasiahla bezprecedentná migračná vlna, ktorá neúnosným spôsobom narúša bezpečnosť a blaho občanov členských štátov Európskej únie;

B.  keďže Islamský štát varoval, že jeho džihádisti preniknú na trasu migrantov, a keďže po tejto trase sa presúvali viacerí teroristi, ktorí sa zúčastnili na útokoch vo francúzskom hlavnom meste;

C.  keďže agentúra Frontex úplne zlyhala pri plnení úlohy, ktorá jej bola zverená, a keďže nie je možné preukázať náležitú úroveň ochrany vonkajších hraníc Európskej únie;

D.  keďže je naliehavo potrebné obnoviť kontroly na štátnych hraniciach, čo je jeden z argumentov zástancov Brexitu, ktorý mal veľkú odozvu v britskej verejnej mienke;

1.  žiada Komisiu, aby začala pripravovať správu, určenú členským štátom Európskej únie, o najvhodnejšom spôsobe obnovenia vnútroštátnych hraníc;

2.  žiada Komisiu, aby preskúmala spôsob, ako by mohla logisticky podporiť štáty, ktoré ju požiadajú o pomoc pri opätovnom zavedení svojich hraníc.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia