Prijedlog rezolucije - B8-0838/2016Prijedlog rezolucije
B8-0838/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o odluci o napuštanju EU-a na temelju ishoda referenduma održanog u Ujedinjenoj Kraljevini

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Rebecca Harms, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a


Postupak : 2016/2800(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0838/2016

B8-0838/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o odluci o napuštanju EU-a na temelju ishoda referenduma održanog u Ujedinjenoj Kraljevini

(2016/2800(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

1.  prima na znanje želju građana Ujedinjene Kraljevine da napuste EU; ističe da se volja naroda mora u potpunosti poštovati te da treba odmah započeti s aktivacijom članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU);

2.  naglašava da je riječ o presudnom trenutku za EU te da interesi i očekivanja građana Unije moraju postati središnjom temom rasprava, a europski se projekt mora obnoviti;

3.  naglašava da se volja građana Ujedinjene Kraljevine mora poštovati tako što će se postupak povlačenja provesti brzo i dosljedno;

4.  ističe da pregovori na temelju članka 50. UEU-a u vezi s izlaskom Ujedinjene Kraljevine iz EU-a moraju započeti odmah nakon priopćenja službene obavijesti o namjeri;

5.  upozorava da se obavijest o namjeri iz članka 50. UEU-a mora odmah poslati kako bi se uklonila neizvjesnost koja može biti štetna za sve, ali i zaštitila cjelovitost Unije; stoga poziva premijera Ujedinjene Kraljevine da o ishodu referenduma obavijesti Europsko vijeće koje će se sastati 28. i 29. lipnja, čime će se pokrenuti postupak povlačenja;

6.  podsjeća na dogovor koji su čelnici država ili vlada postigli u veljači 2016., a koji bi stupio na snagu da je Ujedinjena Kraljevina odlučila ostati u EU-u; taj je dogovor stoga sada ništavan;

7.  podsjeća da novi odnos Ujedinjene Kraljevine i EU-a možda neće biti uspostavljen prije sklapanja sporazuma o povlačenju;

8.  podsjeća da je prema Ugovorima potrebna suglasnost Europskog parlamenta te da Parlament mora biti uključen u sve faze raznih postupaka u vezi sa sporazumom o povlačenju i budućim odnosima;

9.  poziva Vijeće da imenuje Komisiju kao pregovarača u vezi s primjenom članka 50. UEU-a;

10.  naglašava da trenutačni izazovi iziskuju duboko promišljanje o budućnosti EU-a te da je potrebno reformirati Uniju te je učiniti boljom i demokratičnijom; napominje da iako neke države članice možda žele sporiju ili slabiju integraciju, središte EU-a mora se ojačati, a rješenja „à la carte” izbjeći; smatra da je potrebno promicati naše zajedničke vrijednosti, pružiti stabilnost, socijalnu pravdu, održivost, rast i radna mjesta, prevladati dugotrajnu ekonomsku i društvenu neizvjesnost, zaštititi građane i uhvatiti se u koštac s izazovima migracije, što iziskuje razvoj i demokratizaciju, posebno ekonomske i monetarne unije i područja slobode, sigurnosti i pravde, kao i jačanje zajedničke vanjske i sigurnosne politike; stoga smatra da reforme moraju voditi prema Uniji koja ispunjava očekivanja građana;

11.  poziva na izradu plana za bolju Uniju kojim će se u potpunosti uzeti u obzir mogućnosti koje pruža Ugovor iz Lisabona, a koji treba dopuniti revizijom Ugovora;

12.  navodi da će Parlament toj reformi posebno doprinijeti svojim izvješćima o poboljšanju upravljanja Europskom unijom korištenjem mogućnosti koje pruža Ugovor iz Lisabona, izvješćima o proračunskom kapacitetu europodručja i o mogućem razvoju i prilagodbama aktualnog ustroja Europske unije;

13.  kani započeti s izmjenama unutarnjeg ustroja koje će biti odraz volje građana Ujedinjene Kraljevine da napuste Europsku uniju;

14.  poziva predsjednika Komisije da portfelj povjerenika iz Ujedinjene Kraljevine smjesta preraspodijeli;

15.  poziva Vijeće da izmijeni redoslijed predsjedavanja kako postupak povlačenja ne bi ugrozio upravljanje svakodnevnim aktivnostima Unije;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Europskoj središnjoj banci, nacionalnim parlamentima i vladi Ujedinjene Kraljevine.