Postopek : 2016/2800(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0838/2016

Predložena besedila :

B8-0838/2016

Razprave :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Glasovanja :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0294

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 317kWORD 67k
24.6.2016
PE585.268v01-00
 
B8-0838/2016

ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu (2016/2800(RSP))


Manfred Weber v imenu skupine PPE
Gianni Pittella, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta   o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  (2016/2800(RSP))  
B8-0838/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

1.  je seznanjen z željo državljanov Združenega kraljestva, da zapustijo EU; poudarja, da je treba voljo ljudstva v celoti in docela spoštovati ter nemudoma začeti uporabljati člen 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

2.  poudarja, da je zdaj pomemben trenutek za EU, ko morajo biti interesi in pričakovanja državljanov Unije znova v središču razprav in je treba evropski projekt znova začeti;

3.  poudarja, da je treba voljo britanskih državljanov spoštovati s hitrim in skladnim izvajanjem postopka za izstop;

4.  poudarja, da se morajo pogajanja po členu 50 PEU o izstopu Združenega kraljestva iz EU začeti takoj, ko bo izdano uradno obvestilo;

5.  opozarja, da je treba obvestilo iz člena 50 PEU izdati takoj, da se prepreči negotovost, ki bi bila vsem v škodo, in zaščiti celovitost Unije; zato predsednika vlade Združenega kraljestva poziva, naj o izidu referenduma uradno obvesti Evropski Svet, ki bo zasedal 28.in 29. junija; navaja, da se bo s tem obvestilom začel postopek izstopa;

6.  opozarja, da je bilo z dogovorom, ki so ga februarja sprejeli vodje držav in vlad, določeno, da bo začel veljali le, če se Združeno kraljestvo odloči ostati v EU, zaradi česar je ta dogovor zdaj ničen in neveljaven;

7.  opozarja, da pred sklenitvijo sporazuma o izstopu ni mogoče skleniti dogovora o novih odnosih med Združenim kraljestvom in EU;

8.  opozarja, da je po pogodbah potrebna odobritev Evropskega parlamenta, ki mora biti v vseh fazah vključen v različne postopke, povezane s sporazumom o izstopu in prihodnjimi odnosi;

9.  poziva Svet, naj Komisijo imenuje za pogajalko o členu 50 PEU;

10.  poudarja, da je zaradi trenutnih izzivov potreben razmislek o prihodnosti EU in je treba Unijo preoblikovati, da bi postala boljša in bolj demokratična; ugotavlja, da je treba kljub odločitvi nekaterih, da se vključujejo počasneje ali v manjšem obsegu, okrepiti jedro EU in se izogibati rešitvam po naročilu; meni, da potreba po spodbujanju skupnih vrednot, zagotavljanju stabilnosti, socialne varnosti, trajnostne rasti in delovnih mest, premostitvi vztrajne ekonomske in socialne negotovosti, zaščiti državljanov in obravnavi izziva migracije kliče zlasti po razvoju in demokratizaciji ekonomske in monetarne unije ter območja svobode, varnosti in pravice ter okrepitvi skupne zunanje in varnostne politike; zato meni, da mora iz reform iziti Unija, ki bo izpolnjevala pričakovanja državljanov;

11.  poziva k časovnemu načrtu za boljšo Unijo, pri katerem bi v celoti izkoristili možnosti iz Lizbonske pogodbe ter jih dopolnili z njenim pregledom;

12.  navaja, da bo prispevek Parlamenta k tej reformi temeljil zlasti na njegovih poročilih o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe, o proračunskih zmogljivostih evroobmočja ter o možnostih razvoja in prilagoditev sedanje institucionalne ureditve Evropske unije;

13.  bo uvedel spremembe notranjega ustroja, ki bodo odražale voljo državljanov Združenega kraljestva, da izstopijo iz Evropske Unije;

14.  poziva predsednika Komisije, naj s takojšnjim učinkom prerazporedi portfelj komisarja Združenega kraljestva;

15.  poziva Svet, naj spremeni vrstni red predsedovanj, da postopek izstopa ne bi ogrozil upravljanja vsakodnevnih dejavnosti Unije;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Evropski centralni banki, nacionalnim parlamentom in vladi Združenega kraljestva.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov