Процедура : 2016/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0839/2016

Внесени текстове :

B8-0839/2016

Разисквания :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Гласувания :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 63k
24.6.2016
PE585.269v01-00
 
B8-0839/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно резултата от референдума в Обединеното кралство  (2016/2800(RSP))


Жил Льобретон от името на групата ENF

Резолюция на Европейския парламент относно резултата от референдума в Обединеното кралство  (2016/2800(RSP))  
B8-0839/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид резултата от референдума от 23 юни 2016 г. относно членството на Обединеното кралство в Европейския съюз,

–  като взе предвид изявленията на Съвета и Комисията от 28 юни 2016 г. относно резултата от референдума в Обединеното кралство,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  поздравява британския народ за неговото решително упражняване на пряката демокрация и също така чества това значимо възстановяване на ненакърнимия суверенитет на народите;

2.  настоятелно призовава министър-председателя на Обединеното кралство, при надлежно зачитане на резултата от референдума, да стартира процедурата по прилагане на член 50 от ДЕС, така че да успокои възможно най-бързо пазарния смут;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност