Návrh usnesení - B8-0839/2016Návrh usnesení
B8-0839/2016

NÁVRH USNESENÍ o výsledcích referenda ve Spojeném království

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Gilles Lebreton za skupinu ENF

Postup : 2016/2800(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0839/2016

B8-0839/2016

Usnesení Evropského parlamentu o výsledcích referenda ve Spojeném království

(2016/2800(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na výsledky referenda ze dne 23. června 2016 o členství Spojeného království v Evropské unii,

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 28. června 2016 o výsledcích referenda ve Spojeném království,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

1.  blahopřeje britskému lidu k jeho rozhodnému uplatnění přímé demokracie a oslavuje navíc toto významné znovunastolení nedotknutelné suverenity národů Spojeného království;

2.  naléhavě vyzývá ministerského předsedu Spojeného království, aby s náležitým ohledem na výsledky referenda zahájil postup podle článku 50 Smlouvy o EU, tak aby došlo k co nejrychlejšímu uklidnění na trzích;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.