Procedure : 2016/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0839/2016

Indgivne tekster :

B8-0839/2016

Forhandlinger :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Afstemninger :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 60k
24.6.2016
PE585.269v01-00
 
B8-0839/2016

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om resultatet af den britiske folkeafstemning  (2016/2800(RSP))


Gilles Lebreton for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af den britiske folkeafstemning  (2016/2800(RSP))  
B8-0839/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til resultatet af folkeafstemningen den 23. juni 2016 om Det Forenede Kongeriges medlemskab af Den Europæiske Union,

–  der henviser til erklæringerne fra Rådet og Kommissionen af 28. juni 2016 om resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  lykønsker de britiske borgere med deres afgørende udøvelse af direkte demokrati og hylder endvidere denne betydningsfulde genoprettelse af folkets ukrænkelige suverænitet;

2.  opfordrer indtrængende Det Forenede Kongeriges premierminister til, med behørig respekt for resultatet af folkeafstemningen, at iværksætte proceduren i henhold til artikel 50 i TEU med henblik på at neddæmpe uroen på markederne så hurtigt som muligt;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik