Prijedlog rezolucije - B8-0839/2016Prijedlog rezolucije
B8-0839/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Gilles Lebreton u ime Kluba zastupnika ENF-a

Postupak : 2016/2800(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0839/2016

B8-0839/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini

(2016/2800(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir ishod referenduma održanog 23. lipnja 2016. o članstvu Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije od 28. lipnja 2016. o ishodu referenduma održanog u Ujedinjenoj Kraljevini,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

1.  čestita britanskom narodu koji je odlučno primijenio direktnu demokraciju, nadalje slavi presudnu ponovnu uspostavu nepovredive suverenosti naroda;

2.  apelira na premijera Ujedinjene Kraljevine da, uz dužno poštovanje ishoda referenduma, pokrene postupak iz članka 50. UEU-a kako bi se što prije smirila previranja na tržištu;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica.