Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0839/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0839/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatų

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0839/2016

B8-0839/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatų

(2016/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 50 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 23 d. referendumo dėl Jungtinės Karalystės narystės Europos Sąjungoje rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 28 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

1.  sveikina Didžiosios Britanijos gyventojus, kad jie ryžtingai pasinaudojo tiesioginės demokratijos priemone, taip pat teigiamai vertina šį reikšmingą neliečiamo tautų suverenumo atkūrimą;

2.  ragina Jungtinės Karalystės Ministrą Pirmininką deramai atsižvelgiant į referendumo rezultatus ir pradėti procedūrą pagal ES sutarties 50 straipsnį, kad būtų kuo greičiau sumažinti rinkos neramumai;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.