Návrh uznesenia - B8-0839/2016Návrh uznesenia
B8-0839/2016

NÁVRH UZNESENIA o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Gilles Lebreton v mene skupiny ENF

Postup : 2016/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0839/2016

B8-0839/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

(2016/2800(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na výsledok referenda z 23. júna 2016 o členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii,

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie o z 28. júna 2016 o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  blahoželá britskému ľudu k rozhodnému uplatneniu priamej demokracie a oslavuje túto historickú obnovu neporušiteľnej suverenity národov;

2.  vyzýva predsedu vlády Spojeného kráľovstva, aby s náležitým ohľadom na výsledok referenda začal postup podľa článku 50 ZEÚ s cieľom čo najskôr upokojiť nepokoj na trhoch;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.