Förfarande : 2016/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0839/2016

Ingivna texter :

B8-0839/2016

Debatter :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Omröstningar :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 60k
24.6.2016
PE585.269v01-00
 
B8-0839/2016

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket  (2016/2800(RSP))


Gilles Lebreton för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket  (2016/2800(RSP))  
B8-0839/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av resultatet av folkomröstningen den 23 juni 2016 om Förenade kungarikets medlemskap i Europeiska unionen,

–  med beaktande av uttalandena av rådet och kommissionen av den 28 juni 2016 om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet gratulerar det brittiska folket till att på ett avgörande sätt ha använt sig av direktdemokrati. Parlamentet hyllar dessutom detta mycket viktiga återupprättande av folkets okränkbara suveränitet.

2.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Förenade kungarikets premiärminister att med vederbörlig hänsyn till folkomröstningsresultatet inleda förfarandet enligt artikel 50 i EU-fördraget för att så snart som möjligt dämpa oron på marknaderna.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy