Postup : 2016/2800(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0841/2016

Předložené texty :

B8-0841/2016

Rozpravy :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Hlasování :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 157kWORD 61k
24.6.2016
PE585.271v01-00
 
B8-0841/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o výsledcích referenda ve Spojeném království (2016/2800(RSP))


Syed Kamall za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o výsledcích referenda ve Spojeném království (2016/2800(RSP))  
B8-0841/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

1.  konstatuje, že v referendu ve Spojeném království o jeho členství v Evropské unii hlasovalo 51,9 % občanů pro vystoupení; respektuje demokratické rozhodnutí britského lidu;

2.  je si vědom toho, že vztah mezi ostatními 27 členskými státy Evropské unie a Spojeným královstvím se nyní dostal do přechodného období přípravy na formální vystoupení této země z Evropské unie;

3.  konstatuje, že jednání o dohodě o vystoupení by měla začít v dohledné době a měla by proběhnout v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii; vyzývá k tomu, aby byla tato jednání vedena rozvážně a s rozmyslem, aby bylo zajištěno, že na základě dohody o vystoupení Spojeného království z EU vznikne v budoucnu pozitivní a konstruktivní partnerství mezi členy Evropské unie a Spojeným královstvím;

4.  naléhavě vyzývá vedoucí představitele orgánů Evropské unie a členských států, aby výsledky referenda ve Spojeném království považovali za důležitý signál široké nespokojenosti; vyzývá je, aby uvažovali o tom, jakým způsobem by se měla Unie zreformovat, aby se přiblížila k občanům a aby bylo zajištěno větší dodržování zásady subsidiarity;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské radě a vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí