Procedure : 2016/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0841/2016

Indgivne tekster :

B8-0841/2016

Forhandlinger :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Afstemninger :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 59k
24.6.2016
PE585.271v01-00
 
B8-0841/2016

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om resultatet af den britiske folkeafstemning (2016/2800(RSP))


Syed Kamall for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af den britiske folkeafstemning (2016/2800(RSP))  
B8-0841/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  tager til efterretning, at resultatet af den britiske folkeafstemning om Det Forenede Kongeriges medlemsskab af Den Europæiske Union blev, at 51,9 % stemte for udtrædelse; respekterer det britiske folks demokratiske beslutning;

2.  erkender, at forholdet mellem Det Forenede Kongerige og de 27 andre medlemsstater af Den Europæiske Union nu er trådt ind i en overgangsfase forud for den formelle britiske udtrædelse af Unionen;

3.  tager til efterretning, at udtrædelsesforhandlingerne vil begynde om kort tid og bør finde sted i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union; opfordrer til, at disse forhandlinger forløber under velovervejede og beherskede former i den hensigt at sikre, at udtrædelsesaftalen skaber grundlag for at etablere et positivt og konstruktivt fremtidigt partnerskab mellem EU's medlemsstater og Det Forenede Kongerige;

4.  opfordrer indtrængende lederne af EU's institutioner og medlemsstater til at betragte resultatet af den britiske folkeafstemning som et vigtigt signal om en bredere utilfredshed; opfordrer dem til at gøre sig overvejelser om, på hvilken måde EU bør reformeres med henblik på at knytte Unionen tættere til borgerne og sikre bedre efterlevelse af nærhedsprincippet;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Råd og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik