Menetlus : 2016/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0841/2016

Esitatud tekstid :

B8-0841/2016

Arutelud :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Hääletused :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 59k
24.6.2016
PE585.271v01-00
 
B8-0841/2016

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta (2016/2800(RSP))


Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta (2016/2800(RSP))  
B8-0841/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1.  märgib, et Ühendkuningriigi referendumil tema Euroopa Liidu liikmesuse üle hääletas 51,9 % osalenutest väljaastumise poolt; austab Ühendkuningriigi rahva demokraatlikku otsust;

2.  tunnistab, et suhted Euroopa Liidu ülejäänud 27 liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vahel on nüüd jõudnud üleminekuetappi, valmistudes Ühendkuningriigi ametlikuks Euroopa Liidust välja astumiseks;

3.  märgib, et läbirääkimised väljaastumislepingu üle peaksid algama lähiajal ning need peaksid toimuma Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 2 kohaselt; nõuab, et läbirääkimised toimuksid järelemõeldult ja tasakaalukalt, et tagada väljaastumislepinguga tulevikus positiivse ja konstruktiivse partnerluse sisseseadmine Euroopa Liidu liikmete ja Ühendkuningriigi vahel;

4.  nõuab tungivalt, et ELi institutsioonide ja liikmesriikide juhid suhtuksid Ühendkuningriigi referendumi tulemustesse kui olulisse signaali laialdasemast rahulolematusest; kutsub neid mõtlema järele selle üle, kuidas tuleks liitu reformida, et tuua see kodanikele lähemale ja tagada subsidiaarsuse põhimõtte parem järgimine;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Ülemkogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika