Prijedlog rezolucije - B8-0841/2016Prijedlog rezolucije
B8-0841/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Syed Kamall u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2016/2800(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0841/2016

B8-0841/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini

(2016/2800(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

1.  napominje da su rezultati referenduma održanog u Ujedinjenoj Kraljevini o njezinu članstvu u Europskoj uniji pokazali da se 51,9 % građana izjasnilo za izlazak iz EU-a; poštuje tu demokratsku odluku britanskog naroda;

2.  uviđa da je odnos između Ujedinjene Kraljevine i ostalih 27 država članica Europske unije ušao u prijelaznu fazu koja prethodi službenom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije;

3.  napominje da bi pregovori o sporazumu o povlačenju trebali započeti ubrzo i biti vođeni u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji; poziva da se ti pregovori vode u promišljenom i odmjerenom tonu kako bi se osiguralo da se sporazumom o povlačenju pruži mogućnost za izgradnju pozitivnog i konstruktivnog partnerstva između država članica Europske unije i Ujedinjene Kraljevine u budućnosti;

4.  apelira na čelnike institucija i država članica EU-a da rezultate referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini protumače kao važan signal široko rasprostranjenog nezadovoljstva; poziva ih da razmisle o tome kako reformirati Uniju kako bi je približili građanima te zajamčili bolju usklađenost s načelom supsidijarnosti;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom vijeću te vladama i parlamentima država članica.