Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0841/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0841/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Syed Kamall az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2016/2800(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0841/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0841/2016
Elfogadott szövegek :

B8-0841/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről

(2016/2800(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

1.  tudomásul veszi, hogy az Egyesült Királyságban az állam európai uniós tagságáról tartott népszavazáson a résztvevők 51,9%-a szavazott a kilépésre; tiszteletben tartja a brit nép demokratikusan hozott döntését;

2.  megállapítja, hogy az Európai Unió 27 másik tagállama és az Egyesült Királyság közötti viszony az Egyesült Királyság Európai Unióból való hivatalos kilépése előkészítésének átmeneti időszakába lépett;

3.  leszögezi, hogy a kilépésről szóló tárgyalásokat rövid időn belül meg kell kezdeni, és az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell lefolytatni; kéri, hogy e tárgyalásokat megfontoltan és higgadtan bonyolítsák le annak biztosítása érdekében, hogy a kilépési megállapodás elősegítse az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti pozitív és konstruktív partnerség létrehozását;

4.  nyomatékosan javasolja az uniós intézmények vezetőinek, hogy az egyesült királysági népszavazás eredményét tekintsék fontos jelzésnek, mely a széles körű elégedetlenséget fejezi ki; felhívja az említett vezetőket, hogy mérlegeljék, miként kellene az Uniót megreformálni annak érdekében, hogy közelebb kerüljön az állampolgárokhoz, és biztosítva legyen a szubszidiaritás elvének való megfelelés;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Tanácsnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.