Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0841/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0841/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatų

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Syed Kamall ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0841/2016

B8-0841/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatų

(2016/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

1.  pažymi, kad Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje rezultatas – 51,9 proc. balsų už išstojimą iš jos; gerbia šį demokratinį Didžiosios Britanijos žmonių sprendimą;

2.  pripažįsta, kad kitų 27 Europos Sąjungos valstybių narių ir Jungtinės Karalystės santykiai dabar yra pereinamajame etape rengiantis oficialiam Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos;

3.  pažymi, kad derybos dėl susitarimo dėl išstojimo turėtų prasidėti netrukus ir vykti pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį; ragina vykdyti šias derybas apgalvotai ir pamatuotai siekiant užtikrinti, kad susitarimas dėl išstojimo sudarytų sąlygas sukurti pozityvią ir konstruktyvią Europos Sąjungos valstybių narių ir Jungtinės Karalystės partnerystę ateityje;

4.  primygtinai ragina ES institucijų ir valstybių narių vadovus laikyti Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatus svarbiu platesnio masto nepasitenkinimo ženklu; ragina juos apsvarstyti, kaip Sąjunga turėtų būti reformuota siekiant priartinti ją prie piliečių ir užtikrinti geresnį subsidiarumo principo laikymąsi;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Vadovų Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.