Postup : 2016/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0841/2016

Predkladané texty :

B8-0841/2016

Rozpravy :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Hlasovanie :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 61k
24.6.2016
PE585.271v01-00
 
B8-0841/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve (2016/2800(RSP))


Syed Kamall v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve (2016/2800(RSP))  
B8-0841/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  konštatuje, že v referende v Spojenom kráľovstve o jeho členstve v Európskej únii hlasovalo 51,9 % voličov za vystúpenie; rešpektuje toto demokratické rozhodnutie britského ľudu;

2.  uznáva, že vzťah medzi ostatnými 27 členskými štátmi Európskej únie a Spojeným kráľovstvom vstúpil do prechodnej fázy prípravy na formálne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie;

3.  konštatuje, že rokovania o dohode o vystúpení by mali začať čoskoro a mali by sa uskutočniť v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii; žiada, aby sa tieto rokovania uskutočnili rozvážnym a umierneným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že dohoda o vystúpení vytvorí pozitívne a konštruktívne partnerstvo medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom v budúcnosti;

4.  naliehavo vyzýva vedúcich predstaviteľov inštitúcií EÚ a členských štátov, aby výsledky referenda v Spojenom kráľovstve považovali za dôležitý signál širšej nespokojnosti; vyzýva ich, aby uvažovali o spôsobe, akým by sa Únia mala zreformovať s cieľom priblížiť ju občanom a zabezpečiť lepšie dodržiavanie zásady subsidiarity;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej rade a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia