Návrh usnesení - B8-0842/2016Návrh usnesení
B8-0842/2016

  NÁVRH USNESENÍ o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam jiných schválených zdravotních tvrzení při označování potravin než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

  27.6.2016 - (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

  předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu
  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  Zpravodajka: Christel Schaldemose


  Postup : 2016/2708(RPS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0842/2016
  Předložené texty :
  B8-0842/2016
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0842/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam jiných schválených zdravotních tvrzení při označování potravin než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

  (D44599/02 – 2016/2748(RPS))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh nařízení Komise (D44599/02),

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin[1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

  –  s ohledem na stanovisko výboru uvedeného v čl. 25 odst. 1 výše uvedeného nařízení ze dne 12. dubna 2016,

  –  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[2],

  –  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

  –  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že v článku 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 se požaduje, aby Komise do 19. ledna 2009 stanovila konkrétní profily výživových látek, které musejí potraviny nebo určité kategorie potravin splňovat, aby u nich mohla být uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení, a podmínky používání výživových nebo zdravotních tvrzení u potravin nebo určitých kategorií potravin v případě určitých výživových profilů;

  B.  vzhledem k tomu, že Komise tyto profily výživových látek ještě nestanovila;

  C.  vzhledem k tomu, že 250ml plechovka energetického nápoje může obsahovat až 27 g cukru a 80 mg kofeinu;

  D.  vzhledem k tomu, že podle návrhu nařízení Komise nelze u potravin určených pro děti a dospívající používat tvrzení, že kofein pomáhá udržet bdělost a zlepšit koncentraci;

  E.  vzhledem k tomu, že největší skupinu osob konzumujících energetické nápoje představují dospívající;

  F.  vzhledem k tomu, že energetické nápoje pravidelně konzumuje 68 % dospívajících a 18 % dětí;

  G.  vzhledem k tomu, že Kodex zásad pro uvádění energetických nápojů na trh a jejich označování, který dobrovolně zavedly průmyslové podniky vyrábějící energetické nápoje, obsahuje pouze závazek, že nebudou na trh uvádět energetické nápoje pro děti mladší 12 let[3];

  H.  vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin ve svém vědeckém stanovisku dospěl k názoru, že k tomu, aby bylo možné zjistit, jaké množství kofeinu je bezpečné z hlediska jeho příjmu u dětí, neexistuje dostatek informací, že však příjem odpovídající 3 mg/kg tělesné hmotnosti by zřejmě u dětí a dospívajících neměl být důvodem k obavám[4];

  I.   vzhledem k tomu, že v čl. 3 písm. c) je uvedeno, že „výživová a zdravotní tvrzení [nesmějí] nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat“;

  J.  vzhledem k tomu, že 25 % spotřebitelů energetických nápojů z řad dospívajících vypije najednou tři i více plechovek s těmito nápoji;

  K.  vzhledem k tomu, že energetické nápoje jsou u dětí a dospívajících, kteří je pravidelně konzumují, spojovány s výskytem bolestí hlavy a problémy se spaním a s chováním;

  1.  zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

  2.  domnívá se, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 1924/2006;

  3.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh nařízení zpět;

  4.  vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení omezení týkajících se uvádění energetických nápojů pro děti a dospívající na trh;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a také vládám a parlamentům členských států.