Prijedlog rezolucije - B8-0842/2016Prijedlog rezolucije
B8-0842/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 432/2012 o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece

  27.6.2016 - (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

  podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika
  Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

  Izvjestitelj: Christel Schaldemose


  Postupak : 2016/2708(RPS)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0842/2016
  Podneseni tekstovi :
  B8-0842/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0842/2016

  Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 432/2012 o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece

  (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D44599/02),

  –  uzimajući u obzir Uredbu 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006.  o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani[1], a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

  –  uzimajući u obzir mišljenje od 12. travnja 2016. koje je iznio odbor naveden u članku 25. stavku 1. gore navedene Uredbe,

  –  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke 1999/468/EZ Vijeća od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji[2],

  –  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

  –  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

  A.  budući da je u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 navedeno da Komisija do 19. siječnja 2009. utvrđuje specifične prehrambene profile kojima hrana ili određene kategorije hrane moraju udovoljavati kako bi mogli na sebi nositi prehrambene ili zdravstvene tvrdnje te uvjete za uporabu tih prehrambenih ili zdravstvenih tvrdnji za hranu ili kategorije hrane obzirom na prehrambene profile;

  B.  budući da Komisija još nije utvrdila te prehrambene profile;

  C.  budući da u limenci energetskog pića od 250 ml može biti sadržano do 27 g šećera i 80 mg kofeina;

  D.  budući da se, prema nacrtu uredbe Komisije, za prehrambene proizvode kojima su djeca i adolescenti ciljana skupina ne smiju koristiti tvrdnje da kofein pomaže u povećanju budnosti i poboljšanju koncentracije;

  E.  budući da su adolescenti najveći potrošači energetskih pića;

  F.  budući da 68 % adolescenata i 18 % djece redovito konzumira energetska pića;

  G.  budući se industrija energetskih pića u svojem fakultativnom Kodeksu prakse za oglašavanje i označavanje energetskih pića obvezala samo na to da neće oglašavati energetska pića djeci ispod 12 godina[3];

  H.  budući da je Europska agencija za sigurnost hrane u svojem znanstvenom mišljenju zaključila da nema dovoljno dostupnih informacija na temelju kojih bi se utvrdila sigurna razina unosa kofeina za djecu te da unos od 3 mg po kilogramu tjelesne težine na dan vjerojatno ne predstavlja problem za sigurnost djece i adolescenata[4];

  I.   budući da, kako je navedeno u točki (c) članka 3. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, „prehrambene ili zdravstvene tvrdnji ne služe za [...] poticanje ili odobravanje prekomjernog konzumiranja neke hrane”;

  J.  budući da 25 % potrošača energetskih napitaka adolescentske dobi konzumira tri ili više limenke odjedanput;

  K.  budući da je konzumiranje energetskih napitaka povezano s glavoboljama, poteškoćama sa spavanjem i problemima u ponašanju djece i adolescenta koji ih redovito konzumiraju;

  1.  protivi se prihvaćanju nacrta uredbe Komisije;

  2.  smatra da nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 1924/2006;

  3.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt uredbe;

  4.  poziva Komisiju da razmotri uvođenje ograničenja u pogledu oglašavanja energetskih pića usmjerenog na djecu i adolescente;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.