Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0842/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0842/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendeletet módosító bizottsági rendelet tervezetéről

27.6.2016 - (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével és (4) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtva
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Christel Schaldemose


Eljárás : 2016/2708(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0842/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0842/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0842/2016

az Európai Parlament állásfoglalása a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendeletet módosító bizottsági rendelet tervezetéről

(D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a bizottsági rendelet tervezetére (D44599/02),

–  tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a fenti rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság 2016. április 12-i véleményére,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat[2] 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésre és (4) bekezdésének c) pontjára,

A.  mivel az 1924/2006/EK rendelet 4. cikke előírja a Bizottság számára, hogy 2009. január 19-ig dolgozzon ki olyan konkrét tápértékprofilokat, amelyeknek az egyes élelmiszereknek vagy élelmiszercsoportoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy a tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításokkal lehessen azokat ellátni, valamint hogy dolgozza ki a tápanyagprofilok tekintetében az élelmiszerekre vagy élelmiszercsoportokra alkalmazandó, tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítások alkalmazásának feltételeit;

B.  mivel a Bizottság még nem dolgozta ki ezeket a tápanyagprofilokat;

C.  mivel egy 250 ml-es energiaital akár 27 g cukrot és 80 mg koffeint is tartalmazhat;

D.  mivel a bizottsági rendelettervezet szerint az arra vonatkozó állítások, hogy a koffein segít az éberség és a koncentráció fokozásában, nem használhatóak fel a gyermekeknek és serdülőknek szánt élelmiszerek esetében;

E.  mivel az energiaitalokat a serdülők fogyasztják a legnagyobb számban;

F.  mivel a serdülők 68%-a és a gyermekek 18%-a rendszeresen fogyaszt energiaitalokat;

G.  mivel az energiaitalokat előállító vállalatok az energiaitalok forgalmazására és címkézésére vonatkozó önkéntes magatartási kódexe csak arra vállal kötelezettséget, hogy 12 év alatti gyermekeknek nem forgalmaznak energiaitalokat[3];

H.  mivel a koffein biztonságosságára vonatkozó tudományos véleményében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ arra vonatkozóan, hogy mire kell alapozni a gyermekek koffeinfogyasztásának biztonságos szintjét, de hogy egy 3 mg/testsúly kg/nap fogyasztás valószínűsíthetően nem eredményez biztonságossági aggályokat a gyermekek és serdülők körében[4];

I.   mivel az 1924/2006/EK rendelet 3. cikkének c) pontja kimondja, hogy „A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása [...] nem ösztönözheti vagy helyeselheti egy adott élelmiszer túlzott fogyasztását”;

J.  mivel az energiaitalt fogyasztó serdülők 25%-a három vagy több dobozt megiszik egyszerre;

K.  mivel az energiaitalok rendszeres fogyasztása a gyermekek és a serdülők körében fejfájások, alvászavar és viselkedési problémák kialakulásához vezethet;

1.  ellenzi a Bizottság rendelettervezetének elfogadását;

2.  úgy véli, hogy az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus céljával vagy tartalmával;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a rendelete tervezetét;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg annak a lehetőségét, hogy korlátozásokat vezet be az energiaitalok gyermekek és serdülők számára történő forgalmazása tekintetében;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.