ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 60k
11.6.2016
PE585.282v01-00
 
B8-0849/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно опасностите от притока на мигранти, особено за жените и хората с хомосексуална ориентация


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно опасностите от притока на мигранти, особено за жените и хората с хомосексуална ориентация  
B8-0849/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според Комисията е необходимо да се приемат мигранти и че тя въведе инструменти за разпределяне на тези незаконни мигранти на територията на държавите членки;

Б.  като има предвид обаче, че до този момент вече присъстващите мигранти показаха своята непригодност към живота в нашите общества, по-специално чрез действията си на тормоз и преследване на жени и хора с хомосексуална ориентация;

1.  призовава Комисията да направи точен преглед на влошаването на правата на жените и на хората с хомосексуална ориентация в районите, приели мигранти;

2.  призовава Комисията да прекрати своята политика на приемане на мигранти, най-малкото въз основа на принципа на предпазливост.

Правна информация - Политика за поверителност