PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 382kWORD 60k
11.6.2016
PE585.282v01-00
 
B8-0849/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl migrantų antplūdžio keliamo pavojaus, visų pirma moterims ir homoseksualiems asmenims


Sophie Montel, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl migrantų antplūdžio keliamo pavojaus, visų pirma moterims ir homoseksualiems asmenims   
B8-0849/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Komisija laikosi pozicijos, kad migrantus reikia priimti, ir kadangi ji parengė priemones, pagal kurias šie neteisėti migrantai paskirstomi valstybių narių teritorijose;

B.  vis dėlto, kadangi čia jau esantys migrantai, priekabiaudami prie moterų ir homoseksualių asmenų arba juos persekiodami, pademonstravo, kad jie neprisitaikę gyventi mūsų šalių visuomenėje;

1.  prašo Komisijos tiksliai įvertinti esamą padėtį, kiek tai susiję su moterų ir homoseksualių asmenų teisių padėties pablogėjimu regionuose, kuriuose buvo apgyvendinti migrantai;

2.  prašo Komisijos sustabdyti savo migrantų priėmimo politikos vykdymą, bent jau taikant atsargumo principą.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika