REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 380kWORD 60k
11.6.2016
PE585.282v01-00
 
B8-0849/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par imigrantu pieplūduma bīstamību, it īpaši attiecībā uz sievietēm un homoseksuāļiem


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par imigrantu pieplūduma bīstamību, it īpaši attiecībā uz sievietēm un homoseksuāļiem  
B8-0849/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Komisija ir apgalvojusi, ka imigranti bija jāuzņem un ka tā ir izveidojusi nelegālo imigrantu sadales pa dalībvalstu teritorijām instrumentus;

B.  tā kā tomēr imigranti, kas ir ieradušies līdz šim, ir apliecinājuši savu nespēju pielāgoties dzīvei mūsu sabiedrībās, jo īpaši tāpēc, ka viņi uzmācas sievietēm un homoseksuāļiem vai vajā viņus,

1.  prasa, lai Komisija precīzi apzinātu sieviešu un homoseksuāļu tiesību ierobežojumus zonās, kurās ir uzņemti imigranti;

2.  prasa, lai Komisija apturētu savas imigrantu uzņemšanas politikas īstenošanu — vismaz piesardzības principa vārdā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika