PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 59k
11.6.2016
PE585.282v01-00
 
B8-0849/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zagrożeń związanych z napływem migrantów, w szczególności dla kobiet i homoseksualistów


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zagrożeń związanych z napływem migrantów, w szczególności dla kobiet i homoseksualistów  
B8-0849/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Komisja uznała konieczność przyjmowania migrantów oraz wprowadziła instrumenty służące do rozmieszczenia tych nielegalnych imigrantów na terytoriach państw członkowskich;

B.  mając jednak na uwadze, że dotychczasowi migranci pokazali, iż nie są w stanie przystosować się do życia w naszych społeczeństwach, czego przykładem są szczególnie przypadki nękania lub prześladowania przez nich kobiet i homoseksualistów;

1.  wzywa Komisję do dokładnej oceny sytuacji pod kątem ograniczeń praw kobiet i homoseksualistów w strefach, w których przebywają migranci;

2.  wzywa Komisję do położenia kresu swojej polityce przyjmowania migrantów, przynajmniej ze względu na zasadę ostrożności.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności