FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 58k
11.6.2016
PE585.282v01-00
 
B8-0849/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om farorna med migrationsflödena, i synnerhet för kvinnor och homosexuella


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om farorna med migrationsflödena, i synnerhet för kvinnor och homosexuella  
B8-0849/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen förklarade att det var nödvändigt att ta emot migranter och har infört system för fördelningen av dessa irreguljära migranter på medlemsstaternas territorium.

B.  De migranter som hittills har anlänt har dock visat sig oförmögna att anpassa sig till livet i våra samhällen, vilket framför allt framgår genom deras trakasserier mot och förföljelser av kvinnor och homosexuella.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ingående redogöra för hur kvinnornas och de homosexuellas rättigheter har försämrats i de områden som har tagit emot migranter.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avbryta sin migrationspolitik, åtminstone med hänsyn till försiktighetsprincipen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy