Prijedlog rezolucije - B8-0862/2016Prijedlog rezolucije
B8-0862/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016.

  29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

  podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0702/2016 i B8-0703/2016
  u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

  Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0853/2016

  Postupak : 2016/2600(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0862/2016
  Podneseni tekstovi :
  B8-0862/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0862/2016

  Rezolucija Europskog parlamenta  o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016.

  (2016/2600(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir međunarodni moratorij na komercijalni kitolov koji je proglasila Međunarodna komisija za kitolov,

  –  uzimajući u obzir presudu Međunarodnog suda (ICJ) od 31. ožujka 2014. u predmetu o kitolovu na Antarktici (Australija protiv Japana: uz intervenciju Novog Zelanda),

  –  uzimajući u obzir japanski plan istraživanja za Novi program znanstvenog istraživanja kitova u Južnom oceanu („NEWREP-A”),

  –  uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016. (O-000058/2016 – B8-0702/2016 i O-000059/2016 – B8-0703/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je Međunarodna komisija za kitolov 1982. zabranila komercijalni kitolov svih vrsta velikih kitova te da je ta zabrana stupila na snagu 1986.;

  B.  budući da je Međunarodni sud 31. ožujka 2014. naredio Japanu da obustavi lov na kitove na Antarktiku, uz objašnjenje da tzv. „znanstveni kitolov” koji Japan provodi nije u skladu s Međunarodnom konvencijom o reguliranju lova na kitove, presudama Međunarodne komisije za kitolov ili međunarodnim pravom;

  C.  budući da je Japan unatoč toj međunarodnoj zabrani, koja je stupila na snagu 1986., usmrtio preko 17 000 kitova u razdoblju između 1986. i sezone 2008./2009.[1], koristeći se lažnim izgovorima kao što je znanstveno istraživanje;

  D.  budući da su japanski kitolovci, kao posljedica toga, tijekom sezone 2015./2016. usmrtili 333 patuljastih kitova u Južnom oceanu, uključujući preko 200 skotnih ženki, u okviru sumnjivog japanskog pseudo-znanstvenog programa za kitolov „NEWREP-A” te u suprotnosti s presudama Međunarodne komisije za kitolov i Međunarodnog suda;

  E.  budući da kitolov, koji je i dalje dozvoljen u Japanu, Norveškoj i Islandu, može ozbiljno ugroziti biološku raznolikost jer se njime utječe na stanje očuvanosti populacije kitova u cjelini te se istovremeno pojedini morski sisavci podvrgavaju nepotrebnom mučenju;

  F.  budući da japanska flota na sjevernom Pacifiku sama može godišnje usmrtiti do 200 patuljastih kitova, 50 Bryde kitova, 100 Rudolfijevih kitova i 10 ulješura pod krinkom znanstvenog istraživanja;

  G.  budući da je Japan 27. studenog 2015. najavio da će nastaviti s tzv. znanstvenim kitolovom na Antarktici unatoč presudi ICJ-a i nakon što Međunarodna komisija za kitolov nije podržala njegov novi smrtonosni program „NEWREP-A” čiji je cilj usmrtiti oko 4000 patuljastih kitova u sljedećih 12 godina;

  H.  budući da se znanstvenim dozvolama omogućuje prodaja ili distribucija kitova mesa, dok se znanstvene potrebe mogu savršeno dobro zadovoljiti neškodljivim alternativama; budući da se DNK uzorkovanjem i praćenjem na daljinu znanstvenicima omogućuje da proučavaju kitove bez njihova ubijanja te da se uzorci kitova mogu prikupiti iz, primjerice, oljuštene kože, sala ili izmeta kitova kako bi se uočili mogući patogeni;

  I.  budući da je Stručna skupina znanstvenika Međunarodne komisije za kitolov utvrdila da u okviru programa NEWREP-A nije dokazano da je uzorkovanje uz ubijanje nužno za postizanje navedenih znanstvenih ciljeva;

  J.  budući da meso kitova nije više dio japanske prehrane; budući da se, prema podacima japanskog Instituta za istraživanje kitova, nije prodalo do 75 % mesa kitova koje je 2014. stavljeno na prodaju;

  K.  budući da sve institucije EU-a, kao i nekoliko država i međunarodnih tijela, podržavaju svjetski moratorij na komercijalni kitolov i zabranu međunarodne komercijalne trgovine kitovim proizvodima;

  L.  budući da na svjetskoj razini postoji međunarodna potpora za izradu morskih utočišta u kojima će kitolov biti zauvijek zabranjen;

  1.  potiče Japan da hitno prekine sa svojim aktivnostima kitolova;

  2.  poziva Komisiju i Vijeće da podsjete Japan na njegove obveze u pogledu zaštite morskih sisavaca;

  3.  poziva tužitelja Međunarodnog suda da pokrene istragu o kršenju međunarodnog prava i presude Međunarodnog suda iz 2014. koje Japan provodi;

  4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Japana, kao i tužitelju Međunarodnog suda.