Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0862/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0862/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

pateiktas uždavus klausimus, į kuruos atsakoma žodžiu, B8-0702/2016 ir B8-0703/2016
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0853/2016

Procedūra : 2016/2600(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0862/2016
Pateikti tekstai :
B8-0862/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0862/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną

(2016/2600(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tarptautinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą, kurį paskelbė Tarptautinė banginių medžioklės komisija,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo31 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo (angl. International Court of Justice, ICJ) sprendimą byloje dėl banginių medžioklės Antarkties vandenyse (Australija prieš Japoniją: įstojusi į bylą Naujoji Zelandija),

–  atsižvelgdamas į moksliniais tyrimais pagrįstą Japonijos planą dėl Naujos mokslinės su banginiais susijusių tyrimų programos Antarkties vandenyne (NEWREP-A),

–  atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos klausimus dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ir O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Tarptautinė banginių medžioklės komisija (angl. International Whaling Commission, IWC) 1982 m. uždraudė visų didžiųjų banginių rūšių komercinę medžioklę ir šis draudimas įsigaliojo 1986 m.;

B.  kadangi 2014 m. kovo 31 d. Tarptautinis Teisingumo Teismas įsakė Japonijai nutraukti banginių medžioklę Antarktyje ir paaiškino, kad vadinamąja banginių medžiokle moksliniais tikslais prieštaraujama Tarptautinei konvencijai dėl banginių medžioklės reguliavimo (angl. International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW), Tarptautinės banginių medžioklės komisijos sprendimams ir tarptautinei teisei;

C.  kadangi Japonija, nepaisydama šio 1986 m. įsigaliojusio tarptautinio draudimo, iki 2008–2009 m. nužudė daugiau kaip 17 000 banginių[1], nurodydama apsimestinius tokių veiksmų motyvus, pvz., kad medžioklė buvo vykdoma dėl mokslinių tyrimų;

D.  kadangi dėl to per 2015–2016 m. sezoną Pietų vandenyne banginių medžiotojai nužudė 333 mažuosius ruožuočius, iš jų – 200 besilaukiančių patelių, ir savo veiksmus grindė netikra, apsimestine Japonijos moksline banginių medžioklės programa NEWREP-A ir nepaisė Tarptautinės banginių medžioklės komisijos ir Tarptautinio teisingumo teismo sprendimo;

E.  kadangi dėl Japonijoje, Norvegijoje ir Islandijoje vis dar leidžiamos banginių medžioklės gali kilti labai rimtas pavojus biologinei įvairovei, nes ji turi poveikio visos banginių populiacijos išsaugojimo būklei, ir tuo pat metu tokia medžioklė sukelia neteisingas ir beprasmes kančias pavieniams jūros žinduoliams;

F.  kadangi Japonijos laivai plaukioja tik Ramiojo vandenyno šiaurėje, prisidengdami moksliniais tyrimais per metus jie gali nužudyti iki 200 mažųjų ruožuočių, 50 Braido ruožuočių, 100 seivalų ir 10 kašalotų;

G.  kadangi 2015 m. lapkričio 27 d. Japonija paskelbė, kad, nepaisydama Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo ir nesulaukusi Tarptautinės banginių medžioklės komisijos paramos dėl savo naujosios žudymo programos NEWREP-A, pagal kurią per artimiausius 12 metų ketinama nužudyti apie 4 000 mažųjų ruožuočių, atnaujins vadinamąją banginių medžioklę moksliniais tikslais Antarktyje;

H.  kadangi turint mokslinius leidimus banginių mėsą leidžiama parduoti arba atiduoti, o mokslinius poreikius galima patenkinti visiškai nepavojingomis alternatyvomis; kadangi DNR ėminiai ir nuotolinis stebėjimas suteikia mokslininkams galimybę sužinoti viską apie banginius jų nenužudant, o norint nustatyti galimus patogenus, banginių ėminius galima surinkti iš, pvz., atsiskyrusios banginių odos, skleidžiamų garsų ar išmatų;

I.  kadangi Tarptautinės banginių medžioklės komisijos mokslininkų ekspertų grupė paskelbė, kad NEWREP-A plane nenurodyta, kad, norint pasiekti nustatytus mokslinius tikslus, ėminius reikia imti iš nužudytų gyvūnų;

J.  kadangi japonai banginių mėsą jau išbraukė iš savo mitybos: Japonijos Banginių šeimos gyvūnų mokslinių tyrimų instituto duomenimis, 2014 m. 75 proc. pardavimui skirtos banginių mėsos liko neparduota;

K.  kadangi visos ES institucijos, taip pat kelios šalys ir tarptautinės įstaigos palaiko pasaulinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą ir tarptautinės komercinės prekybos iš banginių pagamintomis prekėmis draudimą;

L.  kadangi pasauliniu tarptautiniu lygmeniu palaikomas sumanymas sukurti jūrų draustinius, kuriuose banginių medžioklė būtų uždrausta visiems laikams;

1.  ragina Japoniją nedelsiant nutraukti banginių medžioklės veiklą;

2.  ragina Komisiją ir Tarybą priminti Japonijai jos įsipareigojimus, susijusius su jūros žinduolių apsauga;

3.  ragina Tarptautinio Teisingumo Teismo prokurorą pradėti tyrimus dėl Japonijos įvykdytų tarptautinės teisės ir 2014 m. Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo pažeidimų;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Japonijos vyriausybei ir parlamentui ir Tarptautinio Teisingumo Teismo prokurorui.