Propunere de rezoluţie - B8-0862/2016Propunere de rezoluţie
B8-0862/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-0702/2016 și B8-0703/2016
în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0853/2016

Procedură : 2016/2600(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0862/2016
Texte depuse :
B8-0862/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0862/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016

(2016/2600(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere moratoriul internațional privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale, decretat de Comisia internațională pentru vânătoarea de balene,

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție Internaționale din 31 martie 2014 în cauza privind vânătoarea de balene în Antarctic (Australia/Japonia: Noua Zeelandă intervenientă),

–  având în vedere Planul japonez de cercetare pentru noul program de cercetare științifică privind balenele în Oceanul Antarctic (NEWREP-A),

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei privind decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 și O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia internațională pentru vânătoarea de balene (IWC) a interzis vânătoarea comercială a tuturor speciilor mari de balene în 1982, interdicție care a intrat în vigoare în 1986;

B.  întrucât, la 31 martie 2014, Curtea Internațională de Justiție a decis ca Japonia să stopeze vânătoarea de balene în Antarctica, clarificând faptul că așa-numita „vânătoare de balene în scopuri științifice” nu este compatibilă cu Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor (ICRW), deciziile pronunțate de IWC sau dreptul internațional;

C.  întrucât, în pofida acestei interdicții internaționale care a intrat în vigoare în 1986, Japonia a ucis între 1986 și 2008-2009 peste 17 000 de balene[1], folosind pretexte false, cum ar fi cercetarea științifică;

D.  întrucât, în consecință, în sezonul 2015-2016, vânătorii de balene din Japonia au capturat 333 de balene știucă în Oceanul Antarctic, inclusiv peste 200 de femele gestante, în cadrul programului NEWREP-A aparent pseudo-științific de vânătoare de balene, sfidând condamnarea unanimă de către IWC și decizia Curții Internaționale de Justiție;

E.  întrucât vânătoarea de balene, care este încă autorizată în Japonia, Norvegia și Islanda, poate pune în pericol grav biodiversitatea, întrucât aceasta are impact asupra stării de conservare a populațiilor de balene în ansamblul său provocând, în același timp, suferință nedreaptă și inutilă mamiferelor marine;

F.  întrucât flota japoneză în Pacificul de Nord este singura care are capacitatea de a ucide până la 200 de balene știucă pe an, 50 de balene tropicale, 100 de balene nordice și 10 cașaloți sub forma unei activități de cercetare științifică;

G.  întrucât, la 27 noiembrie 2015, Japonia a anunțat că va relua vânătoarea de balene în scopuri așa-zis științifice în Antarctica, în ciuda deciziei CIJ și după eșecul de a obține sprijinul IWC pentru noul său program letal NEWREP-A, care are scopul de a ucide aproximativ 4 000 de balene știucă în următorii 12 ani;

H.  întrucât permisele științifice permit vânzarea sau cedarea cărnii de balenă, în timp ce nevoile științifice pot fi atinse prin alternative perfect inofensive; întrucât colectarea de material ADN și monitorizarea la distanță oferă oamenilor de știință șansa de a învăța cu privire la balene fără a le ucide, și se pot colecta probe de balene din, de exemplu, piele de balenă năpârlită, grăsime sau materii fecale în vederea detectării unor posibili agenți patogeni;

I.  întrucât grupul de experți științifici al Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene a declarat că planul NEWREP-A nu demonstrează nevoia de eșantionare letală pentru atingerea obiectivelor științifice stabilite;

J.  întrucât carnea de balenă nu mai face parte din alimentația japoneză; întrucât, potrivit Institutului japonez de cercetare pentru cetacee, în 2014, 75 % din carnea pusă la vânzare a rămas nevândută;

K.  întrucât toate instituțiile UE, precum și mai multe țări și organisme internaționale, se pronunță în favoarea unui moratoriu mondial privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale și interzicerea comerțului internațional cu produse derivate de balenă;

L.  întrucât există un sprijin internațional pentru desemnarea unor zone protejate, în care orice formă de vânătoare de balene este interzisă pentru totdeauna;

1.  îndeamnă Japonia să pună capăt imediat tuturor activităților sale de vânătoare;

2.  solicită Comisiei și Consiliului să reamintească Japoniei obligațiile care îi revin în ceea ce privește protecția mamiferelor marine;

3.  invită procurorul Curții Internaționale de Justiție să inițieze investigații în cazul Japoniei de încălcare a dreptului internațional și a deciziei CIJ din 2014;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Japoniei și procurorului Curții Internaționale de Justiție.