Predlog resolucije - B8-0862/2016Predlog resolucije
B8-0862/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

k vprašanjema za ustni odgovor B8-0702/2016 in B8-0703/2016
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0853/2016

Postopek : 2016/2600(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0862/2016
Predložena besedila :
B8-0862/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0862/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju mednarodnega moratorija za komercialni kitolov, ki ga je določila Mednarodna komisija za kitolov,

–  ob upoštevanju sodbe Meddržavnega sodišča z dne 31. marca 2014 v zadevi glede kitolova na Antarktiki (Avstralija proti Japonski: posredovanje Nove Zelandije),

–  ob upoštevanju japonskega raziskovalnega načrta za nov program znanstvenih raziskav kitov v Južnem oceanu (NEWREP-A),

–  ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 in O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Mednarodna komisija za kitolov leta 1982 prepovedala komercialni kitolov na vse vrste velikih kitov, ta prepoved pa je začela veljati leta 1986;

B.  ker je 31. marca 2014 Meddržavno sodišče odredilo, naj Japonska preneha kitolov na Antarktiki, pri čemer je pojasnilo, da tako imenovani „kitolov v znanstvene namene“ ni združljiv z Mednarodno konvencijo o ureditvi kitolova (MKUK), odločbami Mednarodne komisije za kitolov oziroma mednarodnim pravom;

C.  ker je Japonska, kljub tej mednarodni prepovedi, ki je začela veljati leta 1986, od takrat pa do leta 2008 oziroma 2009 pobila več kot 17.000 kitov[1], pri čemer je uporabljala lažne pretveze, kot so znanstvene raziskave;

D.  ker so posledično v sezoni 2015–2016 japonske kitolovke v Južnem oceanu ujele 333 ščukastih kitov, vključno z več kot 200 brejimi samicami, na podlagi neutemeljenega psevdoznanstvenega programa za kitolov NEWREP-A in v nasprotju z odločbo Mednarodne komisije za kitolov in s sodbo Meddržavnega sodišča;

E.  ker lahko kitolov, ki je še vedno dovoljen na Japonskem, Norveškem in Islandiji, resno ogrozi biotsko raznovrstnost, saj vpliva na stanje ohranjenosti populacij kitov kot celote ter obenem povzroča nepošteno in nepotrebno trpljenje posameznih morskih sesalcev;

F.  ker je japonska flota samo v severnem Pacifiku na leto zmožna pobiti 200 ščukastih kitov, 50 Brydovih kitov, 100 borealnih kitov in 10 kitov glavačev pod pretvezo znanstvenih raziskav;

G.  ker je Japonska 27. novembra 2015 napovedala, da bo nadaljevala tako imenovani kitolov v znanstvene namene na Antarktiki, kljub sodbi Meddržavnega sodišča in po tem, ko jo Mednarodna komisija za kitolov ni podprla pri novem smrtonosnem programu NEWREP-A, katerega namen je ubiti 4.000 ščukastih kitov v naslednjih 12 letih;

H.  ker znanstvena dovoljenja omogočajo prodajo ali oddajo kitovega mesa, čeprav je znanstvene potrebe mogoče izpolniti s povsem neškodljivo alternativo; ker jemanje vzorcev DNK in daljinsko spremljanje dajeta znanstvenikom možnost, da spoznajo kite brez ubijanja, vzorci kitov pa se lahko pridobijo iz, na primer, odpadle kože kitov, masti ali iztrebkov, da se odkrijejo morebitni patogeni;

I.  ker je strokovna skupina znanstvenikov Mednarodne komisije za kitolov izjavila, da načrt NEWREP-A ne kaže potrebe po smrtonosnem vzorčenju, da bi dosegli navedene znanstvene cilje;

J.  ker kitovo meso ni več del japonske prehrane; ker je po mnenju japonskega inštituta za raziskovanje kitov v letu 2014 ostalo neprodanih kar 75 % kitovega mesa;

K.  ker vse institucije EU ter več držav in mednarodnih organov podpirajo svetovni moratorij za komercialni kitolov in prepoved mednarodne komercialne trgovine z izdelki iz kitov;

L.  ker obstaja svetovna mednarodna podpora za oblikovanje morskih zaščitenih območij, v katerih bi bil kitolov za vedno prepovedan;

1.  poziva Japonsko, naj takoj ustavi kitolov;

2.  poziva Komisijo in Svet, naj opozorita Japonsko na njene obveznosti v zvezi z varstvom morskih sesalcev;

3.  poziva tožilca Meddržavnega sodišča, naj začetne preiskovati japonske kršitve mednarodnega prava in sodbe Meddržavnega sodišča iz leta 2014;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Japonske ter tožilcu Meddržavnega sodišča.