Postupak : 2016/2600(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0863/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0863/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0313

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 165kWORD 72k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0702/2016 i B8-0703/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016. (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016.  (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir međunarodni moratorij na komercijalni kitolov koji je proglasila Međunarodna komisija za kitolov,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2012. o trgovinskim pregovorima EU-a s Japanom(1),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju 2014-5 o kitolovu uz posebnu dozvolu (poznatom kao kitolov u znanstvene svrhe) koju je Međunarodna komisija za kitolov usvojila na svojoj 65. godišnjoj sjednici u Sloveniji 2014.,

–  uzimajući u obzir presudu Međunarodnog suda od 31. ožujka 2014. u predmetu o kitolovu na Antarktici (Australija protiv Japana: intervenijent Novi Zeland), u kojoj je zaključeno da japanski kitolov nije imao znanstvenu svrhu,

–  uzimajući u obzir novi japanski program kitolova u Južnom oceanu (Novi program znanstvenog istraživanja kitova u Južnom oceanu – NEWREP-A),

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Vijeću i Komisiji o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016. (O-000058/2016 – B8-0702/2016 i O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Međunarodna komisija za kitolov 1982. zabranila komercijalni kitolov svih vrsta velikih kitova te da je ta zabrana stupila na snagu 1986.;

B.  budući da je Japan unatoč toj međunarodnoj zabrani nastavio s kitolovom u takozvane znanstvene svrhe te da je u razdoblju od 1986., kada je zabrana stupila na snagu, do sezone 2008./2009. usmrtio više od 17 000 kitova(2);

C.  budući da kitolov koji prakticira Japan prouzročuje tešku i dugotrajnu patnju jedinki, kao i da se njime ugrožava stanje očuvanosti populacije kitova u cjelini;

D.  budući da su sve vrste velikih kitova navedene u Dodatku I. Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES);

E.  budući da je Međunarodni sud u svojoj presudi od 31. ožujka 2014. odbacio japanski program kitolova u znanstvene svrhe te da je ocijenio da posebne dozvole koje Japan izdaje za ubijanje, lov i obradu velikih sjevernih kitova, grbavih kitova i antarktičkih patuljastih kitova nisu obuhvaćene odredbama iz članka VIII. stavka 1. Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova niti su u skladu s njegovim obvezama navedenima u nekoliko stavaka u Dodatku Međunarodnoj konvenciji za regulaciju kitolova;

F.  budući da je usprkos toj presudi Međunarodnog suda Japan nakon prekida 2014. nastavio s kitolovom 2015. u okviru programa NEWREP-A;

G.  budući da Japan dugi niz godina trguje kitovim mesom i proizvodima unatoč činjenici da su oni navedeni u Dodatku I. CITES-u;

H.  budući da u okviru programa NEWREP-A Japan planira izlov ukupno 3 996 patuljastih kitova tijekom razdoblja od 12 godina;

I.  budući da je Stručna skupina znanstvenika Međunarodne komisije za kitolov, koja je razmotrila i revidirala program NEWREP-A, utvrdila da u prijedlogu nije dokazano da je smrtonosno uzorkovanje nužno za postizanje navedenih ciljeva;

J.  budući da Komisija, Vijeće i Parlament podupiru zadržavanje svjetskog moratorija na komercijalni kitolov i zabranu međunarodne trgovine proizvodima od kitova, da žele stati na kraj takozvanom kitolovu u znanstvene svrhe i da podržavaju ideju da se veliki dijelovi oceana i mora proglase utočištima u kojima bi sve vrste kitolova bile zabranjene na neograničeno vrijeme;

K.  budući da su EU i njegove države članice kritizirale Japan zbog nastavka kitolovnih aktivnosti i zbog toga što nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir smjernice navedene u mišljenju Međunarodnog suda iz 2014.; budući da su se u prosincu 2015. pridružili Novom Zelandu u demaršu prema japanskoj vladi;

L.  budući da su pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana službeno započeli 25. ožujka 2013.;

M.  budući da bi trgovinske politike, među ostalim, trebale služiti kao sredstvo kojim bi se trebalo postići veće poštovanje ljudskih prava te poboljšati dobrobit životinja i zaštita okoliša, uključujući zaštitu morskih sisavaca;

1.  poziva Japan da poštuje odluku Međunarodnog suda i da u potpunosti prekine sve kitolovne aktivnosti;

2.  poziva Komisiju i Vijeće da potaknu Japan da u kontekstu tekućih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana poštuje svoje međunarodne pravne obveze u pogledu zaštite morskih sisavaca;

3.  izjavljuje da nastavak kitolovnih aktivnosti koje prakticira Japan predstavlja zapreku zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana;

4.  poziva Komisiju i Vijeće da na svim sastancima s predstavnicima Vlade Japana otvore pitanje japanskog nepridržavanja odluke Međunarodnog suda te da potaknu Japan da preispita svoje stajalište;

5.  potiče Vijeće i Komisiju da prilikom izrade nacrta ažuriranog zajedničkog stajališta EU-a o kitolovu nakon 66. sjednice Međunarodne komisije za kitolov koja će se održati u listopadu zauzmu pristup koji bi bio barem jednako oprezan kao postojeće zajedničko stajalište (Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije na sljedećih pet sjednica Međunarodne komisije za kitolov, uključujući povezane sastanke između sjednica u pogledu prijedloga izmjena Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova i njezina Dodatka (COM(2011)0495));

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, vladama i parlamentima država članica te Vladi i Parlamentu Japana.

(1)

SL C 72 E, 11.3.2014., str.16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti