Postup : 2016/2774(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0865/2016

Předložené texty :

B8-0865/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 251kWORD 62k
29.6.2016
PE585.302v01-00
 
B8-0865/2016/REV

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nedávném vývoji v Polsku a jeho dopadu na základní práva stanovená
v Listině základních práv Evropské unie (2016/2774(RSP))


Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o nedávném vývoji v Polsku a jeho dopadu na základní práva stanovená v Listině základních práv Evropské unie (2016/2774(RSP))  
B8-0865/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 3 až 6 Smlouvy
o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 5. července 2016 o nedávném vývoji
v Polsku a jeho dopadu na základní práva stanovená v Listině základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU nemá právo vměšovat se do výlučných pravomocí členských států;

B.  vzhledem k tomu, že Komise a Parlament se opakovaně zachovaly nepatřičně, když kritizovaly svrchovaná rozhodnutí, která evropští občané učinili ve volbách a referendech;

C.  vzhledem k tomu, že polská vláda dosud nepředložila žádný legislativní návrh, který by se týkal změn práva na potrat;

D.  vzhledem k tomu, že Polsko nepodepsalo Listinu základních práv Evropské unie;

1.  považuje jakékoli pokusy vměšovat se do výlučných pravomocí členských států, včetně vnitřních záležitostí Polska, za neodůvodněné;

2.  se vší vážností znovu prohlašuje, že se hlásí k zásadám identity a národní suverenity, které jsou nerozdělitelně spjaty se zásadou svobody;

3.  připomíná, že Komise není politickým orgánem, nýbrž výkonným orgánem Unie, a že je tudíž povinna důsledně dodržovat Smlouvy, včetně článku 5 SEU a článků 3 až 6 SFEU;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí