Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0865/2016/REV1Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0865/2016/REV1

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásáról

29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek az ENF képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2016/2774(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0865/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0865/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0865/2016/REV

Az Európai Parlament állásfoglalása a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásáról

(2016/2774(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3–6. cikkére,

–  tekintettel a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásáról szóló, 2016. július 5-i tanácsi és bizottsági nyilatkozatokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Unió nem jogosult beavatkozni a tagállamok kizárólagos hatáskörébe;

B.  mivel a Bizottság és a Parlament többször is nem megfelelő módon reagált, amikor bírálta azokat a szuverén döntéseket, amelyeket az európai polgárok választások vagy népszavazások útján hoztak;

C.  mivel a lengyel kormány eddig nem nyújtott be semmilyen jogalkotási javaslatot az abortuszhoz való jog módosításaira vonatkozóan;

D.  szem előtt tartva, hogy Lengyelország nem írta alá az Európai Unió Alapjogi Chartáját;

1.  megalapozatlannak ítél bármilyen beavatkozási kísérletet a tagállamok kizárólagos hatáskörébe, többek között Lengyelország belügyibe;

2.  ünnepélyesen megerősíti, hogy ragaszkodik az identitás és a nemzeti szuverenitás elveihez, amelyek a szabadság elvével együtt megbonthatatlan egészet alkotnak;

3.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság nem politikai testület, hanem az Unió végrehajtó szerve, és szigorúan meg kell felelnie a Szerződéseknek, többek között az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének, valamint az Európai Unióról működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3–6. cikkének;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.