Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0865/2016/REV1Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0865/2016/REV1

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásáról

  29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

  benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
  az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

  Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek az ENF képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2016/2774(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0865/2016
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0865/2016
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8-0865/2016/REV

  Az Európai Parlament állásfoglalása a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásáról

  (2016/2774(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3–6. cikkére,

  –  tekintettel a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és azoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásáról szóló, 2016. július 5-i tanácsi és bizottsági nyilatkozatokra,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

  A.  mivel az Unió nem jogosult beavatkozni a tagállamok kizárólagos hatáskörébe;

  B.  mivel a Bizottság és a Parlament többször is nem megfelelő módon reagált, amikor bírálta azokat a szuverén döntéseket, amelyeket az európai polgárok választások vagy népszavazások útján hoztak;

  C.  mivel a lengyel kormány eddig nem nyújtott be semmilyen jogalkotási javaslatot az abortuszhoz való jog módosításaira vonatkozóan;

  D.  szem előtt tartva, hogy Lengyelország nem írta alá az Európai Unió Alapjogi Chartáját;

  1.  megalapozatlannak ítél bármilyen beavatkozási kísérletet a tagállamok kizárólagos hatáskörébe, többek között Lengyelország belügyibe;

  2.  ünnepélyesen megerősíti, hogy ragaszkodik az identitás és a nemzeti szuverenitás elveihez, amelyek a szabadság elvével együtt megbonthatatlan egészet alkotnak;

  3.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság nem politikai testület, hanem az Unió végrehajtó szerve, és szigorúan meg kell felelnie a Szerződéseknek, többek között az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének, valamint az Európai Unióról működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3–6. cikkének;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.