Propunere de rezoluţie - B8-0865/2016/REV1Propunere de rezoluţie
B8-0865/2016/REV1

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

  29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

  depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek în numele Grupului ENF

  Procedură : 2016/2774(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0865/2016
  Texte depuse :
  B8-0865/2016
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8-0865/2016/REV

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

  (2016/2774(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 3-6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

  –  având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 5 iulie 2016 referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât UE nu are dreptul să intervină în domeniile ce țin de competența exclusivă a statelor membre;

  B.  întrucât Comisia și Parlamentul au reacționat în repetate rânduri în mod nepotrivit prin criticarea deciziilor suverane pe care cetățenii europeni le-au luat prin alegeri și referendumuri;

  C.  întrucât guvernul Poloniei nu a prezentat până acum nicio propunere legislativă privind modificarea dreptului la avort;

  D.  întrucât Polonia nu a semnat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

  1.  consideră ca fiind nefondată orice încercare de a interveni în domenii ce țin de competența exclusivă a statelor membre, inclusiv în afacerile interne ale Poloniei;

  2.  își reafirmă solemn angajamentul față de principiul identității și cel al suveranității naționale, care formează un tot indivizibil cu principiul libertății;

  3.  reamintește că Comisia nu este un organism politic, ci organul executiv al Uniunii; prin urmare, ea trebuie să respecte strict tratatele, inclusiv articolul 5 din TUE și articolele 3-6 din TFUE;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.