Procedură : 2016/2774(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0865/2016

Texte depuse :

B8-0865/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 388kWORD 62k
29.6.2016
PE585.302v01-00
 
B8-0865/2016/REV

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2016/2774(RSP))


Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2016/2774(RSP))  
B8-0865/2016/REV

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 3-6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 5 iulie 2016 referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE nu are dreptul să intervină în domeniile ce țin de competența exclusivă a statelor membre;

B.  întrucât Comisia și Parlamentul au reacționat în repetate rânduri în mod nepotrivit prin criticarea deciziilor suverane pe care cetățenii europeni le-au luat prin alegeri și referendumuri;

C.  întrucât guvernul Poloniei nu a prezentat până acum nicio propunere legislativă privind modificarea dreptului la avort;

D.  întrucât Polonia nu a semnat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

1.  consideră ca fiind nefondată orice încercare de a interveni în domenii ce țin de competența exclusivă a statelor membre, inclusiv în afacerile interne ale Poloniei;

2.  își reafirmă solemn angajamentul față de principiul identității și cel al suveranității naționale, care formează un tot indivizibil cu principiul libertății;

3.  reamintește că Comisia nu este un organism politic, ci organul executiv al Uniunii; prin urmare, ea trebuie să respecte strict tratatele, inclusiv articolul 5 din TUE și articolele 3-6 din TFUE;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate