Predlog resolucije - B8-0865/2016/REV1Predlog resolucije
B8-0865/2016/REV1

PREDLOG RESOLUCIJE o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENL

Postopek : 2016/2774(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0865/2016
Predložena besedila :
B8-0865/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0865/2016/REV

Resolucija Evropskega parlamenta o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

(2016/2774(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členov 3 do 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 5. julija 2016 o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija ne more posegati v izključne pristojnosti držav članic;

B.  ker sta se Komisija in Parlament večkrat neprimerno odzvala, ko sta kritizirala suverene odločitve, ki so jih evropski državljani sprejeli na volitvah in referendumih;

C.  ker poljska vlada doslej še ni predstavila nobenega zakonodajnega predloga o spremembah pravice do splava;

D.  ker Poljska ni podpisala Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

1.  meni, da bi bil vsakršen poskus poseganja v izključne pristojnosti držav članic, tudi v notranje zadeve Poljske, neupravičen;

2.  slovesno potrjuje svojo zavezanost načeloma identitete in nacionalne suverenosti, ki sta neločljivo povezana z načelom svobode;

3.  opozarja, da Komisija ni politični organ, temveč izvršilni organ Unije, in da mora zato strogo spoštovati Pogodbi, vključno s členom 5 PEU in členi 3 do 6 PDEU;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.