Predlog resolucije - B8-0865/2016/REV1Predlog resolucije
B8-0865/2016/REV1

  PREDLOG RESOLUCIJE o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

  29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENL

  Postopek : 2016/2774(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0865/2016
  Predložena besedila :
  B8-0865/2016
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0865/2016/REV

  Resolucija Evropskega parlamenta o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

  (2016/2774(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členov 3 do 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

  –  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 5. julija 2016 o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker Evropska unija ne more posegati v izključne pristojnosti držav članic;

  B.  ker sta se Komisija in Parlament večkrat neprimerno odzvala, ko sta kritizirala suverene odločitve, ki so jih evropski državljani sprejeli na volitvah in referendumih;

  C.  ker poljska vlada doslej še ni predstavila nobenega zakonodajnega predloga o spremembah pravice do splava;

  D.  ker Poljska ni podpisala Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

  1.  meni, da bi bil vsakršen poskus poseganja v izključne pristojnosti držav članic, tudi v notranje zadeve Poljske, neupravičen;

  2.  slovesno potrjuje svojo zavezanost načeloma identitete in nacionalne suverenosti, ki sta neločljivo povezana z načelom svobode;

  3.  opozarja, da Komisija ni politični organ, temveč izvršilni organ Unije, in da mora zato strogo spoštovati Pogodbi, vključno s členom 5 PEU in členi 3 do 6 PDEU;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.