Procedură : 2016/2669(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0869/2016

Texte depuse :

B8-0869/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 398kWORD 72k
29.6.2016
PE585.306v01-00
 
B8-0869/2016

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură


referitoare la decizia delegată a Comisiei din 15 aprilie 2016 de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Belarus (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))


Marco Zanni, Marco Valli în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia delegată a Comisiei din 15 aprilie 2016 de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Belarus (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))  
B8-0869/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia delegată a Comisiei (C(2016)02164),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii(1), în special articolul 4 alineatul (2) și articolul 18 alineatul (5),

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Belarus, în special cea mai recentă, din 10 septembrie 2015(2),

–  având în vedere dialogul UE-Belarus pe tema drepturilor omului desfășurat la 7 iunie 2016,

–  având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Belarus rămâne un stat centralizat și autocratic, controlat în mod strict de către președinte;

B.  întrucât președintele Lukașenko a fost reales, la 11 octombrie 2015, cu 83,5 % din voturi, însă probleme semnificative, în special în numărarea și înregistrarea voturilor, au subminat integritatea alegerilor;

C.  întrucât, în pofida anumitor acțiuni pozitive întreprinse începând din august 2015, încălcările drepturilor omului sunt încă larg răspândite și sistematice;

D.  întrucât apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii sunt monitorizați și adesea hărțuiți și este aproape imposibilă înființarea unor asociații independente;

E.  întrucât jurnaliștii care lucrează pentru mass-media independentă sau care lucrează pentru organe de presă străine fără acreditare sunt adesea deținuți, urmăriți în justiție și obligați să plătească amenzi;

F.  întrucât, timp de zeci de ani, opoziția a fost cu desăvârșire absentă în Parlament;

G.  întrucât Belarus rămâne singura țară din Europa în care pedeapsa cu moartea este aplicată;

H.  întrucât, la 19 mai 2016, Tribunalul regional Homyel a pronunțat o condamnare la moarte împotriva lui Siarhei Vostrykau, reprezentând a treia nouă condamnare la moarte pronunțată de un tribunal din Belarus în 2016; întrucât acest lucru urmează, de asemenea, executării lui Syarhey Iwanow în aprilie 2016 și confirmării de către Curtea Supremă din Belarus a trei noi condamnări la moarte pronunțate inițial în anii anteriori,

1.  formulează obiecțiuni la decizia delegată a Comisiei;

2.  consideră că decizia delegată nu ia în considerare în mod corespunzător toate aspectele referitoare la respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a democrației în Belarus;

3.  reamintește importanța pe care o acordă îmbunătățirii situației în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în Belarus;

4.  reamintește că orice modificări ale Comisiei la anexa III ar trebui să se bazeze pe o evaluare reală și efectivă, care să includă aspectele economice, sociale, de mediu și politice, în special cele referitoare la democrație, drepturile omului și libertățile fundamentale;

5.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, și de a-i notifica Comisiei faptul că decizia delegată nu poate intra în vigoare.

(1)

JO L 139, 8.5.2014, p. 1.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0319.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate