Postopek : 2016/2669(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0869/2016

Predložena besedila :

B8-0869/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 318kWORD 69k
29.6.2016
PE585.306v01-00
 
B8-0869/2016

v skladu s členom 105(4) Poslovnika


o delegiranem sklepu Komisije z dne 15. aprila 2016  o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))


Marco Zanni, Marco Valli v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o delegiranem sklepu Komisije z dne 15. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))  
B8-0869/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegiranega sklepa Komisije (C(2016)02164),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Sklepa št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije(1), in zlasti členov 4(2) in 18(5) Sklepa,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji, zlasti najnovejše z dne 10. septembra 2015(2),

–  ob upoštevanju dialoga med EU in Rusijo o človekovih pravicah z dne 7. junija 2016,

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic,

–  ob upoštevanju smernic EU s področja človekovih pravic o svobodi izražanja,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju člena 105(4) Poslovnika,

A.  ker je Belorusija še vedno centralizirana in avtokratska država pod strogim nadzorom predsednika;

B.  ker je bil predsednik Lukašenko 11. oktobra 2015 ponovno izvoljen s 83,5-odstotno podporo volivcev, vendar so velike težave, zlasti pri štetju glasov in prikazovanju rezultatov, spodkopale verodostojnost volitev;

C.  ker se kljub temu, da je bilo od avgusta 2015 sprejetih nekaj pozitivnih ukrepov, še vedno nebrzdano in sistematično kršijo človekove pravice;

D.  ker zagovornike človekovih pravic in novinarje nadzirajo in pogosto nadlegujejo in ker je neodvisna združenja skoraj nemogoče ustanoviti;

E.  ker novinarje, ki delajo za neodvisne ali tuje medije brez akreditacije, pogosto pridržijo, preganjajo in jim nalagajo denarne kazni;

F.  ker v parlamentu že desetletja sploh ni opozicije;

G.  ker je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvaja smrtno kazen;

H.  ker je homelsko regionalno sodišče Siarheju Vostrikavu izreklo smrtno kazen, kar je tretja smrtna kazen, ki jo je belorusko sodišče izreklo leta 2016; ker so poleg tega aprila 2016 izvršili smrtno kazen Sjarheja Ivanova, belorusko vrhovno sodišče pa je potrdilo tri smrtne kazni, izrečene v preteklih letih;

1.  nasprotuje delegiranemu sklepu Komisije;

2.  meni, da v delegiranem sklepu niso ustrezno upoštevani vsi vidiki v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, temeljnih svoboščin in demokracije v Belorusiji;

3.  želi spomniti, da je pomembno, da se v Belorusiji izboljša stanje na področju spoštovanja človekovih pravic, demokracije in načela pravne države;

4.  opozarja, da bi morala Komisija spremembe Priloge III utemeljiti z dejansko in učinkovito presojo, med drugim gospodarskih, socialnih, okoljskih in političnih vidikov, zlasti tistih, ki so povezani z demokracijo, človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami.

5.  naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav in naj Komisijo obvesti, da delegirani sklep Komisije ne more začeti veljati.

 

(1)

UL L 139, 8.5.2014, str. 1.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0319.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov