Postopek : 2016/2669(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0870/2016

Predložena besedila :

B8-0870/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 322kWORD 69k
29.6.2016
PE585.307v01-00
 
B8-0870/2016

v skladu s členom 105(4) Poslovnika


o delegiranem sklepu Komisije z dne 15. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))


Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock v imenu skupine ECR
Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis, Pavel Telička v imenu skupine ALDE
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o delegiranem sklepu Komisije z dne 15. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo  (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))  
B8-0870/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegiranega sklepa Komisije (C(2016)2164),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju sklepa št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije(1) ter zlasti njegovih členov 4(2) in 18(5),

–  ob upoštevanju člena 105(4) Poslovnika,

A.  ker je Svet 15. februarja 2016 sklenil, da EU ne bo podaljšala pomembnih omejevalnih ukrepov, ki so veljali za 170 oseb in tri podjetja v Belorusiji, saj so bili 22. avgusta 2015 v skladu z zahtevami EU izpuščeni vsi preostali politični zaporniki;

B.  ker so se po odločitvi o odpravi sankcij razmere na področju človekovih pravic v državi le neznatno izboljšale; ker beloruske oblasti vse doslej niso upoštevale nobenega od pomembnejših pričakovanj z omenjenega zasedanja Sveta, saj:

–   ne izvajajo priporočil iz končnega poročila Urada za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE/ODIHR) o izvedbi predsedniških volitev 11. oktobra 2015, da bi se lahko prihodnje državne volitve, napovedane za 11. september 2016, izvedle v skladu z mednarodno priznanimi standardi;

–   nekdanjim političnim zapornikom niso ponovno zagotovile državljanskih in političnih pravic niti niso sprejele nobenih formalnih institucionalnih ukrepov za zagotovitev svobode zbiranja in združevanja;

–   niso zagotovile polnega sodelovanja s posebnim poročevalcem OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji, pa tudi ne v drugih posebnih postopkih in mehanizmih OZN;

–   niso sprejele nobenih ukrepov za odpravo smrtne kazni in so samo v letu 2016 izdale oz. izvršile tri smrtne kazni;

–   niso sprejele potrebnih ukrepov za zagotovitev standardov jedrske varnosti na svojem ozemlju, tudi v neposredni bližini meje z EU, pa tudi ne za konstruktivno sodelovanje z ustreznimi mednarodnimi organi, EU in njenimi državami članicami, ter ob kršenju Konvencije OZN iz Espooja in Aarhuške konvencije OZN nadaljujejo gradnjo jedrske elektrarne v Ostrovcu, ki jo dejansko vodijo in financirajo Rusija in njena nacionalna podjetja iz jedrskega in finančnega sektorja;

1.  meni, da so bližajoče se splošne volitve 11. septembra 2016 za Belorusijo priložnost, da prekine svojo dolgoletno prakso potvarjanja volitev, in odločilen preskus, ki bo pokazal, ali so se beloruske oblasti zares pripravljene spraviti s svojimi državljani in konstruktivno sodelovati z EU;

2.   meni, da bi bila v tej fazi glede na zgoraj omenjena dejstva in bližajoče se splošne volitve odobritev jamstva EU prezgodnja in prenagljena;

3.  nasprotuje delegiranemu sklepu Komisije;

4.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj Parlamentu poroča o izvedbi in izidu volitev 11. septembra 2016, tudi na podlagi misije OVSE/ODIHR; poudarja, da bo Parlament lahko šele po teh volitvah ocenil kakršen koli nov delegirani akt o tej zadevi;

5.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da jamstva EU, odobrenega Evropski investicijski banki, ne bo mogoče uporabiti za financiranje jedrske elektrarne v Ostrovcu, in oceni, ali je takšno jamstvo v skladu z sankcijami EU proti Ruski federaciji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirani sklep ne more začeti veljati.

 

(1)

UL L 135, 8.5.2014, št. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov