NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 59k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře sportu a zejména ragby


Dominique Bilde, Louis Aliot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře sportu a zejména ragby  
B8-0880/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Centra pro ekonomii a obchodní výzkum (Centre for Economics and Business Research, CEBR) z června 2015 utratí členské státy EU za rok v průměru 80,4 miliard EUR za léčbu nemocí způsobených nedostatkem fyzické aktivity;

B.  vzhledem k tomu, že podle průzkumu Eurobarometr skoro polovina Evropanů nikdy nesportuje ani necvičí;

C.  vzhledem k tomu, že sport, a zejména ragby, je znamenitým nositelem soudržnosti a sociálních a kulturních vazeb a že podporuje začlenění a vzájemnou pomoc;

D.  vzhledem k tomu, že ragby je sport, který vznikl v roce 1889 a má ve světě skoro 4 miliony registrovaných hráčů, z nichž více než polovina pochází z Evropy, hlavně ze Spojeného království a také z Francie;

1.  žádá Komisi, aby vybídla členské státy k prosazování fyzické aktivity a sportu ve svých politikách a aby podporovala hodnoty soudržnosti, jejichž šíření sport napomáhá;

2.  vybízí Komisi, aby obzvláště ocenila ragby jako nástroj sociální soudržnosti, zdraví a výchovy v znevýhodněných společenstvích Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí