FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 58k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om fremme af sport og navnlig rugby


Dominique Bilde, Louis Aliot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fremme af sport og navnlig rugby  
B8-0880/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at ifølge en rapport af juni 2015 fra "Centre for Economics and Business Research" (CEBR) bruger EU's medlemsstater i gennemsnit 80,4 mia. euro om året til behandling af sygdomme forårsaget af mangel på fysisk aktivitet.

B.  der henviser til, at ifølge en Eurobarometer-undersøgelse dyrker næsten hver anden europæer aldrig sport eller motion;

C.  der henviser til, at sport og især rugby er en enestående faktor til at fremme samhørighed og sociale og kulturelle forbindelser og fremmer integration og gensidig støtte;

D.  der henviser til, at sporten rugby, som blev opfundet i 1889, har næsten 4 mio. licensspillere på verdensplan, hvoraf over halvdelen findes i Europa, primært i Det Forenede Kongerige og derefter i Frankrig;

1.  anmoder Kommissionen om at tilskynde medlemsstaterne til at støtte motion og sport i deres politikker og fremme samhørighedsværdier formidlet gennem sport;

2.  opfordrer Kommissionen til især at udnytte rugby som et redskab til fremme af social samhørighed, sundhed og uddannelse blandt de dårligst stillede befolkningsgrupper i Den Europæiske Union;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik