PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 58k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


urheilun ja erityisesti rugbyn edistämisestä


Dominique Bilde, Louis Aliot

Euroopan parlamentin päätöslauselma urheilun ja erityisesti rugbyn edistämisestä  
B8-0880/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että ”Centre for Economics and Business Research” -keskuksen (CEBR) kesäkuussa 2015 laatiman raportin mukaan unionin jäsenvaltiot käyttävät keskimäärin 80,4 miljardia euroa vuodessa sellaisten sairauksien hoitamiseen, jotka johtuvat fyysisen aktiivisuuden puutteesta;

B.  ottaa huomioon, että Eurobarometri-mielipidetiedustelun mukaan lähes puolet eurooppalaisista ei koskaan harrasta urheilua tai liikuntaa;

C.  ottaa huomioon, että urheilu, ja erityisesti rugby, on loistava yhteenkuuluvuutta sekä sosiaalisia ja kulttuurisia siteitä lisäävä tekijä, joka edistää myös osallisuutta ja keskinäistä avunantoa;

D.  ottaa huomioon, että vuonna 1889 kehitetyllä rugbyllä on maailmassa lähes 4 miljoonaa lisenssipelaajaa, joista yli puolet on Euroopassa, jossa eniten pelaajia on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja toisiksi eniten Ranskassa;

1.  pyytää komissiota kannustamaan jäsenvaltioita tukemaan liikuntaa ja urheilua politiikoissaan ja edistämään urheilun välittämiä yhteenkuuluvuuden arvoja;

2.  kannustaa komissiota nostamaan varsinkin rugbyn arvoa keinona lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, terveyttä ja koulutusta heikoimmassa asemassa olevissa unionin yhteisöissä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö