PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 60k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl sporto, ypač regbio, populiarinimo


Dominique Bilde, Louis Aliot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl sporto, ypač regbio, populiarinimo   
B8-0880/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi, anot 2015 m. birželio mėn. parengto Ekonomikos ir verslo tyrimų centro (angl. Centre for Economics and Business Research, CEBR) pranešimo, kasmet ES valstybės narės išleidžia vidutiniškai 80,4 mlrd. eurų ligoms, kurias sukelia fizinio aktyvumo trukumas, gydyti;

B.  kadangi, Eurobarometro atliktos apklausos rezultatais, beveik pusė europiečių visiškai nesportuoja ir nesimankština;

C.  kadangi sportas, ypač regbis, – tai puikus sanglaudos, socialinių ir kultūrinių ryšių variklis, skatinantis integraciją ir savitarpio pagalbą;

D.  kadangi regbis – 1889 m. sukurta sporto šaka, kuriai šiuo metu priklauso 4 mln. profesionalų, daugiau kaip pusė iš jų gyvena Europoje, visų pirma Jungtinėje Karalystėje, po to Prancūzijoje;

1.  prašo Komisijos skatinti valstybes nares savo politika remti fizinį aktyvumą ir sportą bei populiarinti sporto tvirtinamas sanglaudos vertybes;

2.  ragina Komisiją kelti regbio kaip Europos Sąjungos labiausiai neprivilegijuotų bendruomenių socialinės sanglaudos, sveikatos ir švietimo įrankio prestižą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika